Behandelmogelijkheden

Bewegingsagogen

Bewegen is belangrijk voor het lichaam. Regelmatig bewegen zorgt er voor dat u zich fitter voelt en het draagt bij aan uw gezondheid. De bewegingsagogen van Omring houden zich bezig met het activeren en betrokken houden van mensen met een beperking op lichamelijk, sociaal, emotioneel of cognitief gebied.

De begeleiding richt zich op het optimaliseren van bewegingsgedrag en bewegingsvaardigheden, zowel in groepsbegeleiding als individueel. De bewegingsactiviteiten leveren een bijdrage aan de ontwikkeling op sociaal en lichamelijk gebied. De bewegingsagoog werkt nauw samen met de fysiotherapeut.

Waar kan een bewegingsagoog u bij helpen?

Bewegingsagogen verbeteren, veranderen en beïnvloeden het algehele welzijn door middel van bewegen en maken deel uit van het team fysiotherapie. De fysiotherapeut of specialist ouderengeneeskunde kan u verwijzen naar de bewegingsagoog.

Bewegingsagogie is onderdeel van uw behandelplan. Er volgt eerst een intakegesprek waarin samen met u een behandelplan wordt opgesteld. De hulpvraag op het gebied van bewegen staat hierin centraal. Het behandelplan wordt vervolgens besproken met de fysiotherapeut. Het doel van een bewegingsagoog is het creëren en in stand houden van een gezonde en een sterk gewortelde beweegcultuur, waarbij de betrokkenheid van kwetsbare mensen optimaal benut wordt. Dit met het oog op meer vitaliteit en welzijnsbevordering.

Voorbeelden 

De bewegingsagoog verzorgt groepslessen, dit kan zijn voor een afdeling/huiskamer of voor een samengestelde groep. De oefeningen worden op maat geleverd en er wordt gedifferentieerd in de oefeningen.

Ook verzorgt de bewegingsagoog 1 op 1 bewegingstherapie, hierbij wordt gekeken naar de vraag van de cliënt. Er zullen gepaste bewegingsactiviteiten worden bedacht en uitgevoerd die passen bij de wensen van de cliënt. Deze kunnen verschillen van fitness oefeningen tot spelvormen.

En er worden binnen- en buitenactiviteiten verzorgd voor alle cliënten binnen Omring.

Altijd dichtbij

De bewegingsagogen van Omring werken samen met onze fysiotherapeuten en specialisten. U kunt bij de bewegingsagoog terecht in één van de verpleeghuizen van Omring. U kunt gebruik maken van de bewegingsagogen als u opgenomen bent in een van onze woonzorglocaties. Via de specialist ouderengeneeskunde wordt u doorverwezen voor bewegingsagogie.

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker