Stichting Omring is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Om aan de voorwaarden van de ANBI (algemeen nut beogende instelling) te voldoen, publiceren we de volgende gegevens op onze website.

RSIN/fiscaal nummer

Het RSIN/fiscaal nummer van Stichting Omring is: 808457652

Post en bezoekadres

Nieuwe Steen 36, 1625 HV Hoorn

Postbus 142, 1620 AC Hoorn

Doelstellingen

De doelstellingen van Omring staan omschreven op de pagina's Kwaliteit, Speerpunten en Over Omring.

Het beleidsplan

Bekijk het beleidsplan van Omring.

Bestuurders

Meer informatie over het bestuur van Omring.

Het beloningsbeleid

Het beloningsbeleid voor het bestuur vindt u in het jaarverslag. Medewerkers van Stichting Omring worden beloond conform CAO VVT.

De financiële verantwoording en activiteiten

De financiële verantwoording en activiteiten van Omring leest u in ons jaarverslag.