Wetenschappelijk onderzoek

Omring vindt het belangrijk dat behandelaren, artsen en verpleegkundigen praktijkgericht onderzoek doen. Daarvoor heeft de Raad van Bestuur het wetenschapsbeleid ingezet. Zo kunnen we vanuit onze dagelijkse zorgpraktijk bijdragen aan nieuwe kennis en blijven we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op medisch vakgebied. Meestal gaat het om praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van geneesmiddelen, nieuwe behandelmethoden of diagnostiek.

Wetenschappelijk onderzoek met bestaande medische gegevens van cliënten is een belangrijke vorm van onderzoek om de zorg continu te verbeteren. Deze gegevens geven namelijk goed inzicht in het verloop van de ziekte en de behandeling van cliënten. De gegevens die we voor onderzoek gebruiken worden altijd anoniem verwerkt en zijn niet tot individuele cliënten te herleiden.

Indien u niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek kunt u daar tegen bezwaar maken. U kunt uw bezwaar indienen bij het Medisch Secretariaat via medisch.secretariaat@omring.nl of telefonisch via 088 - 2068080

Digitale brochure - Geen bezwaar regeling

 

Lopend onderzoek

Omring doet mee aan het onderzoek Peilstations

Samen met het Amsterdam UMC onderzoekt Omring het voorschrijven van antibiotica bij urineweg- en luchtweginfecties in het verpleeghuis. Het doel van dit kwaliteitsonderzoek is dat het voorschrijven van antibiotica in de verpleeghuiszorg steeds gepaster (tijdig en juist) wordt en de kwaliteit van de behandeling verbetert. Lees verder.

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker