Omring staat voor een open en doorlopende dialoog. Hierin zijn medewerkers, cliënten, familie en andere relaties steeds met elkaar in gesprek of wij maximaal bijdragen aan de kwaliteit van leven van de cliënten. Wij vragen onze cliënten en hun familie mee te denken en te praten over hoe het anders of beter kan.

In de dagelijkse praktijk kan het voorkomen dat u niet tevreden bent en een klacht wilt uiten. Bij het intakegesprek ontvangt iedere cliënt de brochure ‘Uw klacht onze zorg’ met daarbij een persoonlijke toelichting. Omring is net als elke zorgorganisatie verplicht een klacht volgens bepaalde regels te behandelen. We beschouwen elke klacht dan ook als een kans onze dienstverlening verder te verbeteren.

Hoe kan een klacht kenbaar worden gemaakt?

Op een van de volgende manieren kunt u uw klacht aan ons kenbaar maken:

- U legt uw klacht rechtstreeks voor aan de betreffende medewerker of locatiemanager. Zij staan open voor ontvangst. De ervaring leert dat zo'n gesprek onduidelijkheden en misverstanden kan wegnemen.

- Bespreekt u liever niet zelf uw klacht of komt u er samen met de medewerker of locatiemanager niet uit dan kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris. Dit kan zowel schriftelijk, telefonisch als digitaal. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en geeft onpartijdig advies over de mogelijkheden voor de behandeling van uw klacht en bijbehorende procedures. Daarnaast kan de klachtenfunctionaris u helpen een klacht te verhelderen en/of formuleren en zo nodig een bemiddelende rol aannemen bij de behandeling van uw klacht.

De klachtenfunctionaris heeft geheimhoudingsplicht en onderneemt geen stappen zonder uw toestemming. Ook kunt u contact opnemen via de onderstaande gegevens.

Contactgegevens

U kunt telefonisch contact opnemen met Omring via 088-2068910. Zij geven u dan het telefoonnummer van de klachtenfunctionaris. Mocht er niet worden opgenomen, dan kunt u ook een boodschap inspreken. U wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld. U kunt een brief sturen naar:

Omring

T.a.v. Klachtenfunctionaris

Antwoordnummer 65

1620 VB Hoorn

E-mail: klachtenbemiddeling@omring.nl

Als uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost of als u bovenstaande stappen niet wilt nemen kunt u uw klacht melden bij de klachtencommissie. Dit is een onafhankelijke commissie die een uitspraak kan doen over uw klacht. Ook kan de commissie aanbevelingen doen aan de raad van bestuur. Alle leden van de commissie hebben geheimhoudingsplicht. De contactgegevens vindt u in de folder 'Uw klacht onze zorg’. U kunt zich ook wenden tot een externe instantie zoals de Geschillencommissie zorg.

Klachtencommissie (ook t.a.v. BOPZ)

Omring

T.a.v. Klachtencommissie

(ook ten aanzien van vrijheidsbeperkende maatregelen - BOPZ)

Postbus 142

1620 AC Hoorn

E-mail: klachtencommissie@omring.nl

Leden klachtencommissie

Voorzitter: Mevr. Y.C. Koopen - Yvonne

Plaatsvervangend voorzitter: Mevr. A.C.M. Peperkamp - Ada

Lid: De heer A. Blankert – Arnoud

Plaatsvervangend lid: Mevr. S.T. Tijsen - Stephanie

Plaatsvervangend lid: Mevr. L. Bruin - Lia

 

 

Complimenten?

Voor complimenten staan wij ook altijd open. Bijvoorbeeld als u zeer tevreden bent over de zorgverlening of over een medewerker van Omring. Wilt u dit graag even laten weten? Dan kunt u een e-mail sturen naar service@omring.nl. U kunt er ook voor kiezen een waardering achter te laten op www.zorgkaartnederland.nl . U hoeft dat alleen de locatie of het team op te zoeken en hier een korte waardering te geven. Alvast bedankt!

Neem contact op

Bel 088 - 206 89 10
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Stel uw vraag aan een van onze medewerkers via de live chat

Nu chatten

Chat momenteel offline

U kunt ook een mail sturen naar service@omring.nl