Over Omring

Algemene voorwaarden voor zorg (leveringsovereenkomst)

De algemene voorwaarden voor zorg (zorgleveringovereenkomst) regelen de rechten en plichten van u en van uw zorgaanbieder. De algemene voorwaarden worden opgesteld door ActiZ en ZorgthuisNL (namens zorgorganisaties) enerzijds en de Consumentenbond, LOC Waardevolle zorg en Patiëntenfederatie Nederland (consumentenorganisaties) anderzijds, in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. De meeste zorgaanbieders zijn lid van Actiz of ZorgthuisNL en gebruiken deze voorwaarden. Omring is lid van Actiz en past de Algemene voorwaarden voor zorg ook toe. De voorwaarden gelden vanaf januari 2022 en zijn zowel van toepassing op de zorg aan cliënten thuis als op de zorg aan cliënten die in een Omringlocatie wonen. 

Dienstverlening en tarieven

Verhuist u binnenkort naar een woonzorglocatie van Omring? En wilt u meer weten over onze dienstverlening en tarieven (kosten)? Dan kunt u de brochure ‘Dienstverlening en tarieven voor Wonen met zorg’ opvragen via service@omring.nl of via 088 - 206 89 10.

Deze brochures zijn een aanvulling op de folder ‘Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling’ van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ).

Algemene voorwaarden Omringpas

Benieuwd naar de voorwaarden van de Omringpas?

Bekijk hier de voorwaarden

Vertegenwoordiging

In de zorg heeft een cliënt rechten en plichten. Als een cliënt niet alles begrijpt, kan hij niet goed voor zichzelf opkomen. In dit geval kan de cliënt zich laten vertegenwoordigen.

Meer informatie over vertegenwoordiging

Toegang digitaal zorgdossier

Bij Omring werken we met een digitaal zorgdossier. Cliënten hebben het recht om de gegevens in hun persoonlijk dossier (zorgcontract) in te zien, dit kan via www.caren.nl.

Meer informatie over toegang digitaal zorgdossier

Neem contact op

Bel 088 - 206 89 10
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Stel uw vraag aan een van onze medewerkers via de live chat

Nu chatten

Chat momenteel offline

U kunt ook een mail sturen naar service@omring.nl

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker