Omring zoekt woonlocaties

Omring is een zorgaanbieder die zich onder andere richt op wonen voor ouderen met dementie of een somatische ondersteuningsvraag. Om ook in de toekomst te kunnen voldoen aan de vraag, zijn wij in ons werkgebied op zoek naar (woon)locaties, met name in gemeente Hoorn, gemeente Den Helder en gemeente Drechterland met bestemming wonen, maatschappelijk of een combinatie daarvan. Hieronder zijn de meest wenselijke randvoorwaarden opgesomd, maar elke potentiële locatie is welkom en zal per initiatief afgewogen worden. Dit mogen zowel locaties voor nieuwbouw als voor transformatie zijn.

Bekijk hier meer informatie over onze visie en ons zoekgebied 

Locatiecriteria:

  • bij voorkeur gelegen in woonwijk en/of nabij centrumvoorzieningen
  • minimaal 30 eenheden per project i.v.m. 24-uurs aanwezigheid van zorgpersoneel
  • ondergrens voetprint locatie: ca. 1.000 m2 (bij voorkeur groter)
  • p-norm ca. 0,3 - 0,5 per eenheid, afhankelijk van gemeente en locatie
  • zowel een solitair gebouw als in combinatie met andere doelgroepen of functies behoort tot de mogelijkheden
  • zowel huur als verwerving in eigendom behoort tot de mogelijkheden
Martinus exterieur 2

We komen graag in contact!

Omring en FAME hebben veel energie en tijd gestoken in de uitwerking van de concepten. Dit levert voor ontwikkelaars en beleggers diverse voordelen op:

  • concepten inclusief financiële randvoorwaarden zijn bekend
  • doordat veel informatie reeds beschikbaar is, kan de doorlooptijd van het project efficiënt ingericht worden
  • er is sprake van professionele gesprekspartners voor zowel zorg als vastgoed.
Martinus interieur groen

Interesse?

Neem dan contact op met: 
Lisette Helder 06 229 179 02 | lisette.helder@omring.nl 
of Gerrit van der Pol 06 227 883 00 | gvanderpol@famegroep.nl

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker