Wat zijn de kosten voor zorg?

De kosten voor zorg, behandelingen en uw woonkosten hangen af van wat u nodig heeft, welke indicatie u heeft en hoe u de zorg aanvraagt. Soms betaalt u alle kosten zelf. En soms worden alle kosten vergoed, maar is er wel sprake van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Wat betaalt u voor zorg thuis?

Thuiszorg is gratis als…

…u thuiszorg van Omring heeft, waarbij de wijkverpleegkundige van Omring uw indicatie heeft geregeld. Uw ziektekostenverzekering vergoedt in dat geval automatisch alle kosten voor thuiszorg die onder de basisverzekering vallen.

Voorbeelden van thuiszorg binnen de zorgverzekeringswet (basisverzekering):

  • Hulp bij het douchen, wassen of aankleden
  • Ondersteuning bij het innemen van uw medicijnen
  • Het verzorgen van uw wond
  • Advies bij incontinentieproblemen
  • Ondersteuning van een oncologieverpleegkundige (als u kanker heeft)

U betaalt een eigen bijdrage voor thuiszorg als…

…u een indicatie voor zorg en ondersteuning aanvraagt bij uw gemeente. In de praktijk is dat meestal het geval als u behoefte heeft aan hulp bij het huishouden, begeleiding bij de opvoeding van kinderen of als uw mantelzorger extra ondersteuning nodig heeft. Dit wordt gefinancierd vanuit de gemeente (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

... als u via het CIZ (Centrum voor Indicatiestelling Zorg) een indicatie voor specifieke zorg aanvraagt (Wet Langdurige Zorg). U ontvangt zorg die u nodig heeft voor uw aandoening of beperking.

De WMO bijdrage is niet meer inkomensafhankelijk, maar is voor 2024: € 20,60 per maand.

Meer informatie zorg thuis

Wat betaalt u voor wonen met zorg?

Als u zelfstandig in een huurappartement of aanleunwoning woont…

…betaalt u huur en servicekosten. De huur van appartementen en aanleunwoningen verschilt per locatie. Soms is er huurtoeslag mogelijk (kijk op de site van de Belastingdienst). Doet u mee aan activiteiten van de Omringlocatie dan kan er een eigen bijdrage worden gevraagd.

Als u zelfstandig in een koopappartement woont…

…betaalt u eenmalig de koopprijs en jaarlijks of maandelijks servicekosten. (Omring biedt geen koopappartementen aan) Doet u mee aan activiteiten van de Omringlocatie dan kan er een eigen bijdrage worden gevraagd.

Als u in een zorgappartement of woongroep van Omring woont…

…betaalt u alleen een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen en vermogen. Voor activiteiten op de Omringlocatie kan eveneens een kleine bijdrage worden gevraagd.  

Woon- en zorgkosten vallen onder de WLZ (Wet Langdurige Zorg) als u een indicatie voor een zorgprofiel (voorheen zorgzwaartepakket) heeft gekregen van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Maaltijden zijn inclusief. Er zijn woonvormen waar behandelingen zijn inbegrepen. Anders worden de behandelingen (zoals fysiotherapie, ergotherapie en logopedie) vergoed via uw basisverzekering van uw zorgverzekeraar.

De overheid en zorgverzekeraars passen regelmatig de regels en voorwaarden aan, dus we adviseren u om ook uw ziektekostenpolis te checken en bij de Omringlocatie te informeren naar de actuele situatie.

Als u op een Omringlocatie verblijft op een logeerkamer…

…dan hangen de kosten af van uw situatie (uw inkomen en vermogen, indicatie of WMO-toewijzing). Per locatie kunnen de kosten ook verschillen. 

Zoek een woonlocaties bij u in de buurt

Wat betaalt u voor revalidatie of herstel?

Als u op een Omringlocatie verblijft om te revalideren of herstellen…

…dan worden de behandelkosten vergoed en betaalt u alleen een eigen bijdrage voor het wonen op de Omringlocatie. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen.

De behandelkosten voor revalidatie vallen onder de basisverzekering van uw ziektekostenverzekering. Ze worden door uw zorgverzekeraar vergoed indien u een revalidatie-indicatie via de medisch specialist in het ziekenhuis heeft gekregen. Voor kortdurende herstelzorg heeft u een indicatie Eerstelijns verblijf (ELV) nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar. Deze ELV indicatie krijgt u via de medisch specialist of transferverpleegkundige in het ziekenhuis of via uw huisarts. Bij elke ziektekostenverzekering geldt overigens een eigen risico. U kunt dat eigen risico afkopen bij het afsluiten van uw ziektekostenverzekering. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar.

Meer informatie revalidatie en herstel

Wat betaalt u voor behandeling?

U kunt zowel op een Omringlocatie als thuis behandelingen krijgen van de Omring fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist. De huisbezoeken van dit Behandelteam van Omring worden in principe vanuit de basisverzekering vergoed, maar wij adviseren u om altijd uw polis na te kijken of te bellen met uw zorgverzekeraar omdat dit per jaar of situatie kan verschillen.

Wilt een een afspraak maken met een specialist ouderengeneeskunde of een verpleegkundig specialist? Dan is het eerste consult gratis. U heeft geen verwijsbrief nodig. 

Meer informatie over behandelingen

Neem contact op

Bel 088 - 206 89 10
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Stel uw vraag aan een van onze medewerkers via de live chat

Nu chatten

Chat momenteel offline

U kunt ook een mail sturen naar service@omring.nl

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker