Gespecialiseerde zorg bij

Hart- en vaatziekten

Omring biedt speciale (thuis)zorg en ondersteuning voor mensen met hart- en vaatziekten. Een gespecialiseerd verpleegkundige kan u helpen om zo goed mogelijk met uw hartprobleem om te gaan.

Thuis goede zorg voor uw hart

Heeft u een hart- of vaatziekte? Dan kan u telefonisch of thuis ondersteuning krijgen van een hartfalenverpleegkundige. U krijgt begeleiding, informatie en advies over hoe u zo prettig mogelijk kunt leven met uw hartaandoening. 

Neem contact op met uw wijkverpleegkundige of onze klantenservice om een afspraak te maken.

Afspraak maken

Veel gestelde vragen

Welke begeleiding biedt de hartfalen verpleegkundige?

Een aandoening aan uw hart is erg ingrijpend. De hartfalenverpleegkundige gaat erover met u in gesprek. We vertellen u hoe u in het dagelijks leven zo goed mogelijk kunt omgaan met hartfalen. 

Samen met de gespecialiseerd verpleegkundige bespreekt u bijvoorbeeld onderstaande punten:

 • U krijgt uitleg over uw aandoening.
 • U leert klachten te herkennen en hierop te handelen.
 • U neemt leefregels door, zodat u in het dagelijks leven zo goed mogelijk kunt omgaan met hartfalen.
 • U krijgt advies over aanpassingen in huis, vervoersvoorzieningen en als dat nodig is ook de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Wat kost professionele thuiszorg bij hart- en vaatziekten?

De kosten zijn per persoon verschillend. Dit hangt bijvoorbeeld af van de zorg die u nodig heeft. Maar ook welke indicatie u heeft en hoe u de zorg aanvraagt. Soms vergoedt uw zorgverzekeraar alle kosten. En soms betaalt u een eigen bijdrage, die afhankelijk is van uw inkomen.

Meer informatie over kosten en vergoedingen

Hoe kan Omring mij nog meer begeleiden bij hartfalen?

Omring heeft een vitaalteam. Dit team bestaat uit behandelaren met verschillende expertises die heel nauw met elkaar samenwerken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Bewegingsagogen
 • Diëtetiek
 • Ergotherapie
 • Fysiotherapie
 • Logopedie
 • Maatschappelijk werk
 • Psycholoog
 • Specialist Ouderengeneeskunde
 • Verpleegkundig Specialist


Mocht dit nodig zijn, dan kunnen we de hulp inschakelen van één van onze behandelaren. De behandelaren werken veelal op onze behandelcentra in Lutjebroek, Hoorn en Den Helder. Als het nodig is, kunnen zij ook bij u thuis langskomen. De gespecialiseerd verpleegkundige kan u hier meer over vertellen.

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker