Een van de kernwaarden van Omring is Samen. Deze komt ook tot uitdrukking in de nauwe samenwerking met ketenpartners. Een kleine greep:

• Zorgkantoor NHN voor de langdurige, intensieve zorg, thuis of in een van onze locaties;

• VGZ en de overige verzekeraars voor wijkverpleging, geriatrische revalidatie, medisch specialistische verpleging thuis, eerstelijnsverblijf en -behandeling;

• Gemeenten voor thuisbegeleiding en dagbesteding;

• Samenwerking met ziekenhuizen (zoals het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn en Noordwest Ziekenhuisgroep);

• Samenwerking met De Zorgcirkel voor Geriatrische Revalidatiezorg;

• Samenwerking binnen stichting Zorgring met ziekenhuizen, huisartsen en apotheken;

• Samenwerking met huisartsen op het gebied van kwetsbare ouderen, spoedzorg en de eerste lijn;

• Samenwerking met woningbouwverenigingen voor nieuw- en verbouw;

• Samenwerking met Geriant en het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord op het gebied van dementiezorg;

• Samenwerking met burgerinitiatieven zoals ‘Zorg zoals de Westfries het wil’ en ‘Texel samen beter’;

• Samenwerking met Vilans en het Institute for Positive Health op het gebied van Positieve gezondheid.

Neem contact op

Bel 088 - 206 89 10
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Stel uw vraag aan een van onze medewerkers via de live chat

Nu chatten

Chat momenteel offline

U kunt ook een mail sturen naar service@omring.nl