Nieuws

Baanbrekende samenwerking Omring en VGZ / Univé

Zorgorganisatie Omring en Coöperatie VGZ, waar Univé Zorg een onderdeel van is, gaan een meerjarige en intensieve samenwerking aan met de ambitie om samen te komen tot baanbrekende oplossingen in de zorg voor ouderen en chronisch zieken in Noord-Holland Noord. Hierbij hebben zij de gezamenlijke ambitie om ervoor te zorgen dat straks steeds meer mensen langer en veilig thuis kunnen blijven wonen en dat ook de meer complexe zorg bij mensen thuis of dichtbij huis georganiseerd wordt.

In deze samenwerking doen Coöperatie VGZ en Omring dat niet alleen: er wordt (nu al) volop samenwerking gezocht met onder andere ziekenhuizen en huisartsen om de zorg in zijn geheel en vanuit de wensen van burgers te organiseren. De juiste zorg op de juiste plek. Het past in het Zinnige Zorg programma van Coöperatie VGZ: betere zorg tegen lagere kosten. In Noord-Holland zijn de meeste inwoners bij Univé Zorg verzekerd. Univé Zorg maakt onderdeel uit van Coöperatie VGZ.

Omring en Coöperatie VGZ sluiten hiermee een overeenkomst die niet alleen over aantallen en prijs gaat, maar vooral over het verder ontwikkelen van een gezond Noord-Holland Noord, het verbeteren van de kwaliteit van (keten)zorg en de opvang van de toenemende zorgvraag. Ook maken de twee partijen zich hard voor de uitdagingen op de arbeidsmarkt door het werken in de zorg aantrekkelijk te houden.

“Over vijf jaar is 50% van Nederland ouder dan 50 jaar. We zien het als onze opgave om dan, maar ook over tien, twintig en vijftig jaar nog steeds de zorg te kunnen bieden die de mensen in onze regio van ons gewend zijn. Het liefst bij mensen thuis of dichtbij huis. Met als uitgangspunt de vraag van de cliënt en ruimte voor professionals. Om deze reden nemen we met deze samenwerking het voortouw”, zegt Omring bestuursvoorzitter Jolanda Buwalda.

Verplaatsen van zorg: Samen de beste zorg dichtbij

Omring en Coöperatie VGZ willen het langer en veilig thuis wonen een wezenlijke stap verder brengen. Daarom zijn zij overtuigd dat in de toekomst veel meer zorg thuis of dichtbij huis georganiseerd kan worden. Ook als het gaat om zorg op maat voor mensen met een complexe zorg- of revalidatievraag waar een multidisciplinaire aanpak en inzet van moderne technologie nodig is.

Beide partijen beseffen ook dat thuis wonen niet altijd realistisch is. Het is soms beter en veiliger om op een andere plek dan thuis (tijdelijk) te verblijven. Het gaat er om dat de juiste zorg op de juiste plek wordt georganiseerd en betaalbaar en toegankelijk is.

Dit betekent dat er in de samenwerking gekeken wordt naar het mengen en/of verplaatsen van huidige vormen van zorg, zoals ziekenhuiszorg, verpleeghuiszorg en thuiszorg. Uitgangspunt hierbij is de vraag van de cliënt en het geven van ruimte aan zorgprofessionals. De deskundigheid en kwaliteit van zorg moet namelijk daar geboden worden waar deze voor de cliënt de meeste waarde heeft. Dan ontstaat samen de beste zorg dichtbij.

Initiatieven

In de samenwerking gaan Omring en Coöperatie VGZ bijvoorbeeld kijken hoe mensen die nu naar een verpleeghuis verhuizen, in de toekomst toch thuis kunnen blijven wonen. Verder willen de twee partijen in samenwerking met ziekenhuizen kijken hoe ziekenhuisopnames kunnen worden voorkomen, hoe de ligduur kan worden verkort en hoe deze zorg thuis of dichtbij huis georganiseerd kan worden. Hiermee heeft Omring in samenwerking met de ziekenhuizen de laatste jaren ook al mooie resultaten geboekt. De samenwerking richt zich ook op mensen met een acute zorgvraag.

Voor Omring is deze ontwikkeling een logische stap. De organisatie begeeft zich al jaren op het snijvlak van langdurende, curatieve en maatschappelijke zorg. Via de samenwerking verwachten Omring en de Coöperatie VGZ, waar Univé Zorg onderdeel vanuit maakt, dan ook sneller tot fundamentele vernieuwingen te komen die op grotere schaal bruikbaar zijn.

"Omring is een voorloper die de moed heeft om de handschoen op te pakken en samen met ons wil gaan werken aan kwaliteit"

Ab Klink, lid van de Raad van Bestuur van Coöperatie VGZ: “De Zinnige Zorgbeweging van VGZ begint echt voeten aan de grond te krijgen. Na meerdere allianties met ziekenhuizen en GGZ-instellingen zien we nu ook in andere gebieden van de zorg mooie samenwerkingen ontstaan. De samenwerking met Omring is daar de eerste van, omdat zij willen onderzoeken hoe ze op zinnige wijze zowel woonzorg, thuiszorg en revalidatie kunnen bieden. Dat geeft voordelen, zoals langer thuis wonen, meer zorg op maat en lagere kosten. Daarbij wordt ook gekeken naar de uitdagingen die de arbeidsmarkt biedt voor deze typen zorg. Dat totaalpakket is goed voor patiënt, professional en premiebetaler. Omring is een voorloper die de moed heeft om de handschoen op te pakken en samen met ons wil gaan werken aan kwaliteit.”

Langer Thuis Wonen

Omring werkt ook al nauw samen met Univé. Houders van de Omringpas krijgen met de Thuiszorgpolis van Univé uitgebreide dekking voor mantelzorg en preventietrainingen. Coöperatie VGZ is daarbij de risicodragende zorgverzekeraar van de Univé zorgverzekeringen. Bovendien bieden zowel Omring als Univé in Noord-Holland Noord diverse producten, diensten en ondersteuning om Langer Thuis Wonen te ondersteunen voor o.a. ouderen en chronisch zieken.

Neem contact op

Bel 088 - 206 89 10
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Stel uw vraag aan een van onze medewerkers via de live chat

Nu chatten

Chat momenteel offline

U kunt ook een mail sturen naar service@omring.nl

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker