Omring heeft één Ondernemingsraad. Deze bestaat uit zeventien medewerkers die uit de verschillende regio’s en organisatieonderdelen zijn gekozen. Met de achterban wordt contact onderhouden via een contactpersonennetwerk, achterbanraadplegingen en een jaarvergadering. Ook ontvangen medewerkers maandelijks een nieuwsbrief.

Binnen Omring heeft de Ondernemingsraad een belangrijke positie voor signalering, instemming of advies. De inbreng van en namens de medewerkers wordt buitengewoon serieus genomen. Uitspraken van de Ondernemingsraad, als vertegenwoordigend orgaan van de medewerkers, vinden hun doorwerking in de besluiten van de Raad van Bestuur.

Het Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur van de Ondernemingsraad bestaat uit:

  • I.A. Meijer- Linschoten, voorzitter.
  • F. Van Vechgel, plaatsvervangend voorzitter. 
  • G.M. Oosterhof, secretaris.

U kunt contact opnemen met de Ondernemingsraad via het OR-secretariaat, via telefoonnummer 0229-285923 of e-mailadres Ondernemingsraad@omring.nl.