Vrijwaard en Omring zetten fusieaanvraag voort

Testament voor het leven

De voorgenomen bestuurlijke fusie tussen Vrijwaard en Omring wordt vervolgd. De zorgorganisaties gaan in dat kader bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een vergunningaanvraag indienen. Nadat de aanvraag is ingediend, zal ACM nader onderzoek naar de beoogde fusie doen. Dat onderzoek kan meerdere maanden in beslag nemen.

Medewerkers en de cliënten gaan van de vergunningaanvraag bij de ACM niks merken. De zorg gaat gewoon door en de fusie blijft erop gericht om de continuïteit van de zorg van Vrijwaard en daarmee de keuzevrijheid voor ouderen te kunnen borgen. Wat de vergunningaanvraag wel betekent, is dat de periode waarin goedkeuring van ACM wordt verkregen langer duurt dan wij allemaal zouden willen. Een vergunningaanvraag is evenwel noodzakelijk gebleken. Op 20 augustus 2019 heeft de ACM haar eerste fase besluit bekend gemaakt. De conclusie van ACM was dat er nader onderzoek van ACM nodig is naar de gevolgen van de bestuurlijke fusie tussen Vrijwaard en Omring. ACM wil weten of er voor (toekomstige) cliënten voldoende keuzevrijheid overblijft in Den Helder. ACM meent dat dit onderzoek enkel gedaan kan worden in de tweede fase.

Tussen het bericht van de ACM op 20 augustus 2019 en de vervolgstappen van Vrijwaard zijn meerdere weken verstreken. De reden hiervoor is dat zorgkantoor VGZ nader onderzoek deed in het kader van het voortzetten van de fusie. Op basis van dit onderzoek is door VGZ aan Omring en Vrijwaard een positief advies gegeven om het fusieproces voort te zetten door een vergunningaanvraag bij ACM te doen.

Vrijwaard en Omring kondigden begin dit jaar een voorgenomen bestuurlijke fusie aan. Nadat de Raden van Toezicht, de Ondernemingsraden en de Cliëntenraden van Vrijwaard en Omring al in een eerder stadium positief advies hebben afgegeven. Ook hebben tal van stakeholders hun steun voor de bestuurlijke fusie van Vrijwaard en Omring uitgesproken. Op 25 februari 2019 gaf de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) haar onvoorwaardelijke akkoord voor de fusie. Nu volgt dus een tweede fase bij de ACM.

Deze bestuurlijke fusie is tot stand gekomen op initiatief van Vrijwaard. Er is sprake van een veranderende zorgvraag van cliënten, een toename in eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering en een chronisch tekort op de arbeidsmarkt. Daarnaast is de financiële positie van Vrijwaard kwetsbaar en neemt de druk toe om de vereiste investeringen te (blijven) kunnen doen. Deze combinatie van ontwikkelingen maakt dat Vrijwaard tot de conclusie is gekomen dat een bestuurlijke fusie met Omring bijdraagt aan een toekomstbestendige koers.

De bestuurlijke fusie betekent dat Vrijwaard en HulpThuis Vrijwaard als een zelfstandig onderdeel binnen Omring gaan functioneren. Vrijwaard is actief in de ouderenzorg in Den Helder met diverse woonzorglocaties en een cliënt gedreven visie. De zorg en dienstverlening van Vrijwaard is van grote betekenis voor de inwoners van de regio Den Helder. Tegelijkertijd is dit een regio waar de bevolking krimpt en de vergrijzing in toenemende mate zichtbaar is. Om ook in de toekomst de noodzakelijke goede zorg aan inwoners van Den Helder te kunnen bieden is samenwerking en vernieuwing in wonen, zorg en welzijn cruciaal. Omring is een robuuste zorgorganisatie met een lange historie in deze regio en werkt al langer samen met Vrijwaard op het gebied van zorg en dienstverlening.

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker