Vragen en informatie over het Coronavirus (Covid-19)

Omslag omring.nl

FAQ Corona. Vind hier een antwoord op uw coronavragen.

Vragen over woonzorglocaties

Is er bezoek welkom in de woonzorglocaties?

Bezoek is welkom
We blijven voorzichtig om de bewoners een veilige en prettige leefomgeving te bieden. De algemene richtlijnen zijn:

 • Desinfecteer uw handen voor en na uw bezoek. 
 • Kom niet op bezoek als u klachten heeft die passen bij het coronavirus. 
 • Vermijd contact met andere bewoners. 
 • Neem de kortste weg naar binnen en naar buiten. 
 • Maakt u een ommetje met uw naaste? Ga dan niet naar plaatsen waar het druk is.  
 • Het dragen van een mondneusmasker is niet verplicht, maar mag natuurlijk wel.
Zijn de restaurants open voor bezoekers van buiten de locatie?

Onze restaurants zijn weer open voor bewoners, bezoekers en medewerkers. 

Hoe zit het met de wijksteunpunten en de dagbesteding?

De buurthuizen in Nederland en dus ook de wijksteunpunten zijn open voor kwetsbare groepen zoals ouderen. Uiteraard met inachtneming van de geldende coronarichtlijnen. Dit geldt ook voor de dagbesteding bij Omring.  

Zijn er ook besmettingen op de locaties van Omring?

Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op de volgende peildatum: 16 december 2022. We vermelden hieronder de locatie(s) waar 2 of meer (mogelijke) besmettingen zijn geconstateerd. 

Momenteel hebben wij in 2 van de 31 woonzorglocaties (ongeveer 1300 bewoners in totaal) 2 of meer (mogelijke) besmettingen geconstateerd. 

Het gaat om de volgende locatie(s): 

 • Sweelinckhof, Wognum

 • Het Gezinspaviljoen, Bovenkarspel

Op deze locatie(s) zijn alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Onderdeel daarvan is dat alle bewoners en contactpersonen hierover geïnformeerd worden. Bij een (mogelijke) besmetting melden wij dit aan de GGD en worden bewoners volgens het protocol van de RIVM verzorgd. 

We doen er alles aan om de omstandigheden zo veilig en zo prettig mogelijk te laten zijn voor bewoners en medewerkers. Tegelijkertijd zijn we alert en volop bezig met de gevolgen en werken we samen in de regio met alle partijen in de zorg om verdere besmetting tegen te gaan. 

 

Vragen over cliënten die we thuis verzorgen

Hoe gaat de verpleging thuis bij cliënten met (mogelijke) besmetting?

Er zijn speciale Corona thuiszorgteams voor de verpleging thuis van cliënten met een Covid-19 besmetting of een vermoedelijke besmetting. Vanzelfsprekend staat de kwaliteit van zorg centraal en willen wij met elkaar zoveel mogelijk de kans op verspreiding van het Coronavirus voorkomen. Met de inzet van de Corona thuiszorgteams zullen we de druk op de ziekenhuizen, huisartsen en de verzorgings- en verpleeghuizen verminderen. Doordat de zorgmedewerkers efficiënt worden ingezet en niet bij reguliere cliënten komen, zal de kans op besmetting verkleinen. Bovendien wordt er efficiënter gebruik gemaakt van beschermende materialen. 

Cliënten kunnen hierdoor langer thuis blijven. Ziekenhuizen raken minder overbelast. Een cliënt wordt pas doorgestuurd voor ziekenhuisopname als het écht nodig is. Zodra een ziekenhuisopname niet meer noodzakelijk is en de cliënt weer thuis verzorgd en verpleegd kan worden, neemt het Corona thuiszorgteam de zorg van het ziekenhuis over en waarborgt een goede overgang van ziekenhuis naar thuis. 

Wordt de verzorging en inzet aangepast voor cliënten die zorg thuis ontvangen?

We vragen de cliënt en/of diens mantelzorger(s) om de zorg zo veel mogelijk zelf over te nemen. Bijvoorbeeld het douchen/wassen, bij het nemen van medicatie of het aantrekken van steunkousen. De wijkverpleegkundige is verantwoordelijk voor het maken van de afspraken. 

Hoe gaan we om met medicatie voor cliënten in de thuissituatie?

We vragen cliënten om medicatie thuis te laten bezorgen (dat voorkomt bezoek aan apotheek).

Inzet van beeldzorg

Er worden iPads ingezet bij cliënten die zorg thuis ontvangen. Zodoende kan de cliënt op een veilige manier sociaal contact onderhouden en worden fysieke zorgmomenten verminderd.

Klik hier voor meer informatie

Gaan dagactiviteiten voor (thuiswonende) cliënten door?

De buurthuizen in Nederland en dus ook de wijksteunpunten blijven open voor kwetsbare groepen zoals ouderen. Uiteraard met inachtneming van de bekende coronarichtlijnen. Dit geldt ook voor de dagbesteding bij Omring.  

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn welkom

Het vrijwilligerswerk is weer opgestart. Aan vrijwilligers is uitleg gegeven onder welke voorwaarden bepaalde activiteiten weer uitgevoerd worden, alsmede over de richtlijnen en risico’s van het vrijwilligerswerk. Het besluit om weer vrijwilligerswerk te doen is aan de vrijwilligers zelf. Belangrijk is dat zij zich goed voelen bij hun inzet.

Wel of niet komen?
Wij willen niemand in gevaar brengen, zeker onze waardevolle vrijwilligers niet. Maar houdt u wel rekening met de volgende uitgangspunten. Deze gelden overigens voor álle vrijwilligers:

 • Kom niet als u een aandoening heeft of om een andere reden zelf kwetsbaar bent.
 • Kom ook niet als uw partner kwetsbaar is.
 • Heeft u verkoudheidsklachten of koorts? Ook dan moet u thuis blijven.

Wat kunt u doen?
Samen bespreken we wat de mogelijkheden nu en straks zijn. Want de situatie op onze locaties is anders dan vóór het coronavirus. Er zijn werkwijzen veranderd en activiteiten gestopt, of ze gaan op een andere manier verder.

Hygiënemaatregelen
Uiteraard gelden nog steeds de bekende hygiënemaatregelen. We zetten ze graag nog een keer op een rij:

 • Handen vaak en goed wassen
 • Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog
 • Maak gebruik van papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden

Graag benadrukken we nogmaals hoe ontzettend blij we met onze vrijwilligers zijn. We hopen enorm dat ze  zich voor ons willen blijven inzetten. Maar de komende tijd wel even in een aangepaste vorm. Wij begeleiden onze vrijwilligers daar graag bij.

Bekijk hier ons liveblog voor de laatste ontwikkelingen en nieuws rondom het Coronavirus (COVID-19)

Op de website van het RIVM kunt u terecht voor de meest actuele informatie. Ook is er een landelijk informatienummer ingesteld voor vragen over het coronavirus T 0800-1351.

 

 

 

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker