Vonk en Omring bundelen krachten voor innovatie zorgtechnologie

Practoraat Zorgtechnologie

Onderwijsorganisatie Vonk en Omring zijn gestart met het ontwikkelen van het practoraat Zorgtechnologie. Het practoraat is een werkvorm waarbij docent-onderzoekers en specialisten samenwerken om praktijkonderzoek te doen. Specifiek de inzet van zorgtechnologie, draagt bij aan toekomstbestendige ouderenzorg én innovatie in het onderwijs en de beroepspraktijk.

Werken aan innovatie

Het practoraat Zorgtechnologie staat voor het verspreiden van kennis en innovatie en het opleiden tot innovatief vakmanschap. Een even zo belangrijk doel is een bijdrage leveren aan toekomstbestendige ouderenzorg door inzet van zorgtechnologie. Een voorbeeld is het onderzoeken en ondersteunen van e-health toepassingen. Ook wordt gewerkt aan projecten vanuit het lectoraat geriatrische revalidatie zoals inzet van beeldzorg en apps bij revalidatie in de thuissituatie. 

Samenwerking practoraat Zorgtechnologie  

Binnen het practoraat wordt gewerkt met een kenniskring bestaande uit de practor (hoofdonderzoeker) en mensen uit de praktijk, waaronder docenten. Specifiek voor Zorgtechnologie is de kenniskring uitgebreid met studenten van Vonk en medewerkers van Omring.  Met het practoraat wordt een positieve educatieve en wetenschappelijke bijdrage geleverd. Waarbij kruisbestuiving tussen onderzoek, opleiding en beroepspraktijk een belangrijk ingrediënt voor het succes van het practoraat is. Met het practoraat wordt de verbinding tussen praktijk, onderzoek en onderwijs versterkt.

Er wordt naar toegewerkt dat over twee jaar het practoraat een vast onderdeel van Vonk is geworden met een stevige link op het innovatievlak van de beroepspraktijk binnen Omring

Klik hier voor meer informatie over het practoraat Zorgtechnologie.

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker