Verduurzamen doen we Samen

Green Deal

Op donderdag 10 oktober 2019 heeft Omring de Green Deal zorg 2.0 ondertekend. Met het ondertekenen van deze deal verbindt Omring zich aan afspraken om te verduurzamen.  

Zorgaanbieders in Nederland zijn grootverbruikers van energie, voedsel en grondstoffen. Als Omring zijn we ons hier zeer van bewust en willen we actief een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de zorgsector in Nederland. Om dit kracht bij te zetten zijn we in mei dit jaar lid geworden van Milieuplatform Zorgsector (MPZ). Dit is een branchevereniging van intramurale zorginstelling voor kennisuitwisseling en kennisopbouw voor een duurzame bedrijfsvoering. Om onze duurzame bedrijfsvoering te kunnen stimuleren en borgen willen we onze locaties certificeren via het certificatieschema van de Milieuthermometer Zorg (onderdeel van MPZ).

Daarnaast hebben we op donderdag 10 oktober 2019 de Green Deal zorg 2.0 ondertekend. Met het ondertekenen van deze deal verbindt Omring zich aan afspraken om te verduurzamen door ons actief in de zetten voor CO2 reductie, circulair werken, medicijnresten uit water en een gezondmakende leef- en verblijfsomgeving. Het doel van de Green Deal is gezamenlijk de verduurzaming van de zorgsector te versnellen en de (nauwe) samenwerking de brancheorganisaties, zorgverenigingen en de rijksoverheid te bevorderen.

Dit kunnen we niet alleen en gelukkig hebben al meer dan 200 partijen, waaronder o.a. ActiZ, PGGM, Woonzorggroep Samen, De Zorgcirkel, Stichting LeekerweideGroep, Magentazorg, het Dijklander ziekenhuis, de Rijksoverheid, gemeenten en banken zich aangesloten bij de Green Deal.

‘Verduurzamen doen we Samen’ is de titel van dit stuk. Samen is niet voor niets met een hoofdletter geschreven. Met behulp van alle Omringers maken we de verduurzaming van Omring tot een groot succes!

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker