Strategische werkagenda voor een toekomstbestendige acute zorg in Noord-Holland Noord

Roaz

De druk op de acute zorg neemt toe. Het kunnen aanbieden van toegankelijke, betaalbare en goede zorg vraagt om actie. Om deze uitdaging aan te gaan hebben partners in de acute zorg een strategische werkagenda voor de komende jaren ontwikkeld: het ROAZ-plan*.

Dit plan is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen zorgbaanbieders in de regio. De gemeenschappelijke opgave is het inspelen op het toenemende personeelstekort in de komende jaren, om zo een betaalbare en toegankelijke acute zorg te waarborgen. Het plan is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van VWS, zoals vastgelegd in het Integraal Zorgakkoord (IZA).

*ROAZ staat voor Regionaal Overleg Acute Zorgketen

Toewerken naar concrete resultaten

De strategische werkagenda bestaat uit diverse gezamenlijke initiatieven. Vervolgstappen in 2024 zijn gericht op het uitvoeren van deze initiatieven, het verder versterken van de samenwerking en het opvolgen van de uitkomsten om hiervan te leren en te verbeteren. De ambitie is om snel concrete resultaten te boeken en het voorspelde personeelstekort te verlagen. Daar werken we de komende jaren met elkaar naartoe. 

Trots op gezamenlijke inspanningen

Met trots presenteren wij dit resultaat, dat tot stand is gekomen door de inzet van de acute ketenpartners in de regio. Deze samenwerking vormt een goede basis voor een succesvol vervolg. Het ROAZ-plan voor Noord-Holland Noord is hier te vinden.

Foto: Stuurgroep namens de betrokken partners bij het ROAZ-plan NHN.

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker