Steunbetuiging aan onze zorgmedewerkers

hartjes, steun

Er is een discussie gaande over de salariëring in de zorg. Als bestuurders van Omring en Vrijwaard vinden we dat alle zorgmedewerkers een goed salaris moeten verdienen. Sinds Corona is er terecht veel over een vorm van waardering voor onze zorgmedewerkers gesproken. Wij vinden dat een goede beloning verder moet gaan dan een bonus. Dat geldt voor iedereen bij ons; niet alleen voor onze collega’s in de wijk, maar  ook voor de collega’s in de woonzorglocaties, de geriatrische revalidatie en herstel zorg, de dagbesteding, de thuisbegeleiding, het coördinatiepunt en in de Eerstelijn. Immers, iedereen die zorg ondersteuning en begeleiding biedt, is belangrijk. Wat ons betreft mag er absoluut geen tweedeling ontstaan tussen de verschillende zorgdisciplines. 

Hoe de salarisverhoging gerealiseerd moet worden, is de grote vraag. Buurtzorg wil dit doen door de verhoging van de productiviteit en door een verlaging van het ziekteverzuim naar 3%. Dat klinkt wellicht goed, maar wij vinden dat een verbetering van salaris niet gepaard mag gaan met extra werkdruk en werkbelasting. Ook zou het niet afhankelijk moeten zijn van keuzes zoals het niet meer inzetten van het nachtzorgteam. Of van keuzes door andere zorgaanbieders, die organisaties  zoals Omring benadelen, omdat die altijd plichtsgetrouw de avond-, nacht- en weekendzorg doen en die veelal ook aan ons soort organisaties de zwaarste cliëntenzorg over laten. Daar is uiteindelijk de cliënt de dupe van en dat leidt tot ongelijkheid en concurrentie in plaats van tot solidariteit en samenwerking.

Wat in ieder geval overduidelijk is: werken in de zorg is al een veeleisende baan, zowel fysiek als mentaal. Daar hoort een goede beloning bij, naast goed werkgeverschap met zorg voor duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, professionele ruimte en loopbaan perspectief. Daar past een verdere verhoging van de werkdruk en overbelasting niet bij.

Wij willen ons samen met  belangen- en collega VVT organisaties en Actiz inspannen om druk te zetten op het kabinet en de Tweede Kamer om meer geld voor de zorgmedewerkers beschikbaar te stellen.

Met vriendelijke groeten,

Jolanda Buwalda en Frido Kraanen
Raad van Bestuur Omring

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker