Omring en Woontij werken met woonconcept Schuttehoek samen aan de toekomst van wonen en zorg op Texel

Schuttehoek

Zorgorganisatie Omring en woningcorporatie Woontij slaan de handen ineen voor toekomstbestendige zorg en doorstroom op de Texelse woningmarkt.

In appartementencomplex Schuttehoek kunnen Texelse ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Of dat nu alleen is of als echtpaar. Op 8 mei ondertekenden Woontij en Omring een convenant voor de samenwerking van het woonconcept in Schuttehoek.

Schuttehoek is een appartementencomplex voor mensen met een zorgvraag. Het woonconcept in Schuttehoek speelt in op de behoefte om langer thuis te blijven wonen, ook als er steeds intensievere zorg nodig is. Schuttehoek beschikt over 27 driekamer appartementen. Het complex is gelegen aan de Verzetsstraat in Den Burg en heeft diverse faciliteiten in de buurt. Bewoners kunnen voor professionele zorg altijd rekenen op wijkverpleging van bijvoorbeeld Omring. Door zorgtechnologie, zoals een personenalarmering, kunnen bewoners altijd snel en eenvoudig hulp inschakelen als dat nodig is.

Wonen met een zorgvraag
De afgelopen twee jaar bood Schuttehoek een thuis voor bewoners van Omringlocatie Gollards. Zij verhuizen begin juli weer terug naar deze locatie. Vanaf dat moment komen de 27 appartementen vrij voor het nieuwe woonconcept van Omring en Woontij. “Wij zijn blij dat Schuttehoek een locatie blijft waar mensen met een zorgvraag kunnen wonen. Daar is op Texel veel behoefte aan”, vertelt Katrijn van der Vlerk, regiomanager bij Omring. “Verder biedt Schuttehoek ons natuurlijk veel praktische voordelen. Onze collega’s van de thuiszorg kunnen zorg verlenen bij meerdere bewoners in het gebouw en zijn minder reistijd kwijt om naar verschillende adressen te rijden.”

Passende woonvorm
Omring zet zich ervoor in dat iedereen met een zorgvraag zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Daar horen passende en nieuwe woonvormen bij. Door deze samenwerking tussen Omring en Woontij ontstaat ook een doorstroom van (gezins)woningen op Texel. Jan van Andel, directeur bestuurder van Stichting Woontij: ‘‘Omring en Woontij zetten zich beiden in voor Texelaars met een zorgvraag. Door goed samen te werken voorzien we in passende woonoplossingen. Hierdoor kunnen ook mensen met een zorgbehoefte wonen naar wens.’’

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker