Nieuws

Omring mede-initiatiefnemer netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar

Omring, GGD Hollands Noorden, ZONH en HKN Huisartsen hebben het initiatief genomen om een netwerk op te richten om gezamenlijk de visie van Positieve Gezondheid uit te dragen. Het netwerk heet Noordkop Gezond voor Elkaar en zet zich in om organisaties te verbinden en een bijdrage te leveren aan het vitaliseren van inwoners en professionals om zo een positief gezonde regio te bewerkstelligen. Eind november hebben de betrokken organisaties de samenwerking bekrachtigd met de ondertekening van een intentieverklaring.

Visie op gezondheid

Alles is gezondheid is een landelijk estafettenetwerk dat organisaties en regio’s ondersteunt bij het op gang brengen van bewegingen op gebied van gezondheid. In de Noordkop is deze beweging ongekend goed op gang gekomen met maar liefst 22 organisaties die de visie van positieve gezondheid onderschrijven. Gezondheid wordt hierbij niet gezien als enkel de aan- of afwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in hun leven om te gaan en daarbij zo veel mogelijk zelf regie te voeren.

Intentieverklaring

De organisaties die deelnemen aan het netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar, onderschrijven deze visie en geloven in de veerkracht van mensen en de positieve werking van eigen regie. Het doel is om over 15 jaar een positief gezonde regio te zijn. De komende jaren wordt er geïnvesteerd in samenwerking en krijgen bewoners de juiste handvatten aangeboden om zo gezond mogelijk en veerkrachtig te leven, passend bij hun situatie. De organisaties richten zich op alle 150.000 inwoners van de Kop van Noord-Holland, of ze nu patiënt/cliënt zijn, medewerkers van de deelnemende organisaties of ‘gewoon’ inwoner.

Samenwerkingsagenda

Om tot een gezonde en veerkrachtige regio te komen, hebben inwoners, professionals en organisaties elkaar nodig. “We kunnen het niet alleen en het is belangrijk om met elkaar vanuit hetzelfde gedachtegoed te gaan werken”, aldus de leden van het kernteam. Het netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar gaat na dit symposium en na het ondertekenen van de intentieverklaring aan de slag met het bepalen van gezamenlijke acties en stelt hiervoor een samenwerkingsagenda 2019 op. Het gaat hierbij om acties richting eigen personeel, bijvoorbeeld op gebied van scholing maar ook over bijeenkomsten en workshops voor inwoners.

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker