Nieuws rond de bezoekregeling voor de woonzorglocaties

Omslag omring.nl

Zoals u gisteren ongetwijfeld heeft meegekregen tijdens de persconferentie van het kabinet, is er nieuws rond de bezoekregeling bij verpleeg- en verzorgingshuizen. Er gaat vanaf 11 mei a.s. op zeer kleine schaal geëxperimenteerd worden met het versoepelen van het bezoekverbod.

Er wordt gestart met het openstellen van 25 geselecteerde zorglocaties van de in totaal ongeveer 2.400 locaties in totaal in Nederland. In deze 25 locaties mag onder strikte voorwaarden, die volgen in een handreiking, één bezoeker per bewoner komen. De GGD wijst per GGD-regio één locatie aan. Welke locaties mee mogen doen is nog niet duidelijk. Hierover worden wij nog verder geïnformeerd door de overheid.

Nog even geen bezoek
Uiteraard willen wij graag zo snel mogelijk familie en vrijwilligers kunnen verwelkomen op onze locaties, maar dit moet voldoende veilig en verantwoord kunnen gebeuren. Vooralsnog kunnen wij echter dus nog geen bezoek verwelkomen in onze locaties.

We zijn voorbereid
Wel zijn we blij u te kunnen laten weten dat we op de achtergrond hard werken aan een nieuw perspectief en voorbereid zijn voor het moment dat we ook bij Omring de bezoekregeling veilig en verantwoord mogen versoepelen. Dit zal maatwerk per locatie betekenen en de mogelijke aanpak is afhankelijk van het landelijke beleid. De bezoekers die naar aanleiding van zo’n landelijk besluit worden verwelkomd hebben bovendien een eigen verantwoordelijkheid om hun andere sociale contacten te minimaliseren. Voor nu blijven we echter het landelijke beleid volgen dat sinds 20 maart jl. is ingegaan. Dit betekent nogmaals dat we ook de komende tijd helaas nog geen bezoek kunnen verwelkomen in onze locaties.

Alternatieve manieren van contact
Gelukkig zijn nog steeds alternatieve manieren van contact tussen bewoners en familie. Daar hebben we in de media onlangs ook weer mooie Omringvoorbeelden van gezien met de verschillende ‘praatketen’ en ‘babbelhuizen’ bij onze locaties. En ook onze behandelaren die via video’s, behandeling op afstand mogelijk proberen te maken. Hier blijven wij op inzetten.

Wij houden u uiteraard op de hoogte mocht er nieuws zijn over de bezoekregeling.

 

Update 8 mei

Experiment bezoekregeling: Omring helaas niet geselecteerd
Het kabinet heeft deze week aangegeven dat er vanaf maandag 11 mei op zeer kleine schaal geëxperimenteerd gaat worden met het versoepelen van het bezoekverbod. Er wordt gestart met het openstellen van 25 geselecteerde zorglocaties van de in totaal ongeveer 2.400 locaties in Nederland. We hebben ons uiteraard wel opgegeven voor dit experiment, maar helaas is de keuze niet op Omring gevallen. We wachten nu de verdere landelijke ontwikkelingen af en informeren u dan uiteraard weer verder.