Nieuwe start voor geïntegreerde samenwerking aan de toekomst van de eerstelijnszorg

Fusie Gezondheidscentrum Kersenboogerd en Omring

Omring en Gezondheidscentrum Kersenboogerd (GCK) in Hoorn fuseren per 1 januari 2024. De fusie is goedgekeurd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

“Deze fusie is een belangrijke stap voor beide organisaties”, zegt Jolanda Buwalda, voorzitter raad van bestuur van Omring. “We bundelen onze krachten om nog beter aan de zorgvraag van de inwoners van West-Friesland te kunnen voldoen. Door nauwer samen te werken, kunnen we innovaties in de zorg bevorderen, de zorgverlening juist en passend maken om zelfredzaamheid thuis en in de buurt te vergroten.” Ook worden hiermee de ontwikkelingsmogelijkheden van onze kernprofessionals vergroot.

Toekomstbestendig en toegankelijk

Hechtere samenwerking tussen verschillende disciplines in de eerste lijn is een belangrijke sleutel in het toekomstbestendig maken en toegankelijk houden van voldoende gezondheidszorg. Een mooie uitgangspositie wordt gevormd door het samenvallen met de recent verschenen visie Eerstelijnszorg 2030 vanuit het integraal zorgakkoord (IZA). De fusie geeft ons de kans om in nauwe samenwerking met onze naaste partners in de gezondheidszorg en het sociaal domein vorm en inhoud te geven aan de geïntegreerde eerstelijnszorg.

“We kijken vol vertrouwen uit naar een nauwe samenwerking met Omring”, zegt Marja van Lier, bestuurder van het Gezondheidscentrum. “Beide organisaties zullen elkaar versterken op het gebied van kennis en expertise, wat niet alleen de inwoners in deze regio ten goede zal komen maar ook de gezondheidszorg voor onze patiënten van het Gezondheidscentrum zal hiermee verbeteren.”

Gezondheidscentrum Kersenboogerd en Omring

Gezondheidscentrum Kersenboogerd is een toonaangevend multidisciplinair centrum dat diensten aanbiedt, waaronder huisartsenzorg, basis GGZ, fysiotherapie en een apotheek, in de wijk Hoorn-Kersenboogerd. Omring biedt een breed scala aan zorgdiensten, waaronder acute zorg, wijkverpleging, revalidatie & herstel en zorg in woonlocaties in de regio Noord-Holland Noord.

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker