Lectoraat biedt kansen voor duurzame en innovatieve geriatrische revalidatie

Marije Holstege (groot bestand)

Door de groeiende groep ouderen en personeelskrapte neemt de druk op de zorg toe. Zo ook voor kwetsbare, vaak oudere patiënten die na een ziekenhuisopname revalideren. Hoe kunnen zij daarna zo optimaal en duurzaam mogelijk revalideren met behulp van innovatieve interventies? Dr. Marije Holstege gaat zich toeleggen op dit vraagstuk; zij is sinds kort bijzonder lector Geriatrische revalidatie bij Hogeschool Inholland. Het lectoraat is ingesteld door zorgorganisatie Omring en maakt deel uit van het bestaande lectoraat Gezondheid en Welzijn van Kwetsbare Ouderen. “Dit lectoraat gaat heel veel nieuwe kansen bieden voor de doorontwikkeling van duurzame en innovatieve geriatrische revalidatie.”

Het doel van geriatrische revalidatie is om kwetsbare personen na een opname in het ziekenhuis optimaal en duurzaam te laten revalideren. Met haar bijzonder lectoraat wil Marije de geriatrische revalidatie helpen optimaliseren door oplossingen rond digital health, blended care, innovatieve interventies en interprofessionele samenwerking nader te onderzoeken.

Jolanda Buwalda, voorzitter Raad van Bestuur Omring: ‘Deze samenwerking is uniek en geeft een extra stimulans om praktische wijsheid te combineren met onderzoek. Vanuit het perspectief van gezondheid en welzijn willen wij de Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) toekomstbestendig ontwikkelen. Vindingrijk en rekening houdend met complexe omstandigheden van een krappe arbeidsmarkt en beperkte financiële mogelijkheden.’

Samenwerken
Welke kansrijke innovaties zijn toepasbaar en uiteindelijk bewezen effectief voor geriatrische revalidatie? Hoe sluiten die oplossingen aan bij de behoefte van geriatrische revalidanten en medewerkers? Marije wil de kennis hierover vrij laten stromen tussen praktijk, onderzoek en onderwijs. Binnen het onderzoeksprogramma van het lectoraat zullen studenten en docenten van Hogeschool Inholland, medewerkers van Omring en externe partners nauw samenwerken in praktijkgericht onderzoek. Beide organisaties werken al samen in het Medical Delta Living Lab Geriatric Rehabilitation@home.

Marije Deutekom, lid van College van Bestuur Inholland: “Het is essentieel om de samenwerking met de praktijk op te zoeken wanneer we werken, leren en onderzoeken vanuit maatschappelijke opgaven. Deze samenwerking tussen Omring en Inholland is daar een mooi voorbeeld van, met grote meerwaarde voor de toekomst.”

Sterke toename ouderen met complexe zorgvragen
De groep ouderen met complexe zorgvragen in Nederland neemt toe. Hadden we in 2019 nog 3,4 miljoen 65-plussers, in 2040 zullen dat er 4,9 miljoen zijn. Deze groeiende groep ouderen heeft vroeg of laat zorg nodig en daar zit het volgende knelpunt, want in 2040 zal het potentieel werkende per 65-plusser halveren. Het is duidelijk dat er plannen nodig zijn om de zorg te optimaliseren met innovatieve interventies zodat de kwaliteit en toegankelijkheid niet in het geding komen.

Duurzame revalidatie
Ook de groep van zogeheten geriatrische revalidanten neemt toe. “Het gaat om kwetsbare mensen die bijvoorbeeld door een val of een beroerte in het ziekenhuis terechtkomen”, zegt Marije. “Na de acute behandeling volgt wekenlange multidisciplinaire revalidatie, vaak op een daarvoor gespecialiseerde revalidatieafdeling. Doel is om revalidanten optimaal en duurzaam te herstellen om terug te keren naar de eigen leefomgeving waarbij ze persoonlijke doelen bereiken om bijvoorbeeld weer deel te nemen aan sociale activiteiten. Daarbij wil je heropname of terugval voorkomen. Maar op dit moment herstelt 33 procent niet tot het niveau van vóór de opname in het ziekenhuis.”

Innovatieve methoden
Om de geriatrische revalidatie toekomstbestendig te maken zijn innovatieve methoden nodig, stelt Marije. “Denk bijvoorbeeld aan meer revalidatie vanuit huis. Uit promotieonderzoek, dat we met het nieuwe lectoraat ondersteunen, lijkt de conclusie getrokken te kunnen worden dat revalidatie vanuit huis even effectief en mogelijk kostenefficiënter is dan klinische revalidatie. Daar is dan wel wat voor nodig, zoals bijvoorbeeld de inzet van beeldzorg en revalidatie-apps die op een blended manier geïntegreerd worden in de behandeling. Daarnaast is er veel te winnen door een betere samenwerking in de zorgketen: van ergo-, fysio- en oefentherapeuten tot de verpleging, wijk- en thuiszorg, medici en diëtisten.”

Blik van studenten
De geriatrische revalidatie is een relatief jong expertisegebied. Veel innovaties moeten nog onderzocht worden op bruikbaarheid en toepasbaarheid. Marije wil het onderwijs daarin nauw betrekken. “De studenten van nu krijgen daar in de nabije toekomst mee te maken. Zij zullen met de nieuwe technologie aan de slag gaan en samen met multidisciplinaire teams gaan werken. Hun frisse, vernieuwende blik gaat bij de ontwikkelingen helpen. Studenten kunnen meedoen met de onderzoeken die we uitvoeren en onze nieuwe kennis kan terugkomen in curricula en bijdragen aan de professionalisering van docenten.”

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker