Iedereen betrokken en bewoners die elkaar helpen in ’zorgzame buurt’. Wijk Princenhof in Stede Broec heeft de primeur

Zorgzame buurt Stede Broec

Wijken creëren waar jong en oud samenleven, waar levenskwaliteit centraal staat en waar bewoners elkaar kennen en helpen.

Met die insteek hebben De Woonschakel, Omring en de gemeente Stede Broec de handen ineen geslagen.

’Zorgzame Buurt’ heet het initiatief dat Stede Broec uitrolt. Doel van het project, dat wordt uitgevoerd door zorgpartner Ons Stede Broec, is de sociale verbinding in de wijk vergroten en daarmee de leefbaarheid verbeteren. Als eerste worden daarbij de pijlen gericht op de buurt ten zuiden van het spoor in Bovenkarspel.

Op dit moment zijn er in de wijk Princenhof al enkele zogenaamde buurtverbinders actief. „De gemeente is daar blij mee”, aldus woordvoerder Mariëlle Kerssens. „De buurtverbinders spelen een cruciale rol in het project. Zij weten wie er in de wijk woont, wat daar speelt en wat er nodig is om de samenhang in de buurt te verbeteren. Het zijn professionele wijkondersteuners in dienst van Ons Stede Broec. Ze zijn de spil tussen de bewoners, woningcorporatie en de zorg. De buurtverbinder brengt mensen bij elkaar, signaleert hulpvragen en stimuleert ’samen-redzaamheid’.”

Onmisbaar

Karen Houwen, directeur-bestuurder van Ons Stede Broec, vertelt dat de buurtverbinders nu al laten zien onmisbaar te zijn in hun wijk en straat. „Zij krijgen voor elkaar wat ons als formele partijen niet lukt, echte en duurzame contacten worden gelegd.”

Volgens wethouder Martien Krijger focust het project op de ’opbouw van sociaal weefsel, solidariteit en zorgzaam samenleven’. „Elkaar ontmoeten is hierbij van belang”, vertelt hij. „Het gaat om ’het kleine helpen’, als toevoeging aan het bestaande aanbod van professionele hulp en dienstverlening. Het zijn vaak de meest kwetsbare bewoners die deze aansluiting missen met de buurt en het zorgaanbod. In een zorgzame buurt wordt juist gestreefd naar inclusie en is iedereen betrokken.”

Frido Kraanen, lid van de Raad van Bestuur van Omring, vult aan: „Om in de toekomst nog voldoende professionele zorg te kunnen blijven leveren, met een stijgende zorgvraag, is een zorgzame buurt onmisbaar. Alle ingrediënten daarvoor zijn aanwezig, aan ons de taak dat goed te helpen organiseren.”

Pilot

Ab Gieling, directeur-bestuurder van De Woonschakel, ziet het initiatief als pilot voor de hele regio West-Friesland. „Afhankelijk van de uiteindelijke ervaringen en resultaten wordt gekeken of en hoe er een rol voor corporaties bij deze projecten is weggelegd.” De duur van het project is twee jaar. Omring, De Woonschakel en gemeente Stede Broec dragen evenredig bij in de kosten van het project.

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker