‘Geriatrische revalidatie moet en kan slimmer’

Afbeelding van digitale mogelijkheden voor geriatrische revalidatie

Eén op de drie ouderen herstelt onvoldoende na opname in het ziekenhuis. Er liggen veel kansen om met innovatieve interventies de geriatrische revalidatie slimmer vorm te geven.

Dit is noodzakelijk gezien de toenemende vergrijzing en de wens om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen. “De geriatrische revalidatie moet daarom een stuk slimmer worden georganiseerd”, zegt bijzonder lector Marije Holstege. In haar lectorale rede op 7 maart wijst ze hiervoor op kansrijke (digitale) mogelijkheden.

Geriatrische revalidatie richt zich op kwetsbare, vaak oudere mensen die bijvoorbeeld vanwege een val of een beroerte in het ziekenhuis belanden. Daarna volgt een wekenlange revalidatie met als doel deze mensen weer zelfstandig thuis te laten wonen. Maar dat lukt lang niet altijd. Meer dan 30 procent komt slechter terug dan vóór de ziekenhuisopname. Dat geeft alle aanleiding om de geriatrische revalidatie verder te ontwikkelen.

Geriatrische revalidatie essentieel voor de zorg

“Willen we toekomstbestendige zorg, dan is optimale geriatrische revalidatie een essentiële schakel in de zorgketen. Anders stroomt de zorg over.” Dat stelt Holstege, bijzonder lector Geriatrische revalidatie bij Hogeschool Inholland en werkzaam bij de Noord-Hollandse zorgorganisatie Omring. “Het goede nieuws is, dat er veel kansen liggen om met innovatieve interventies de geriatrische revalidatie samen slimmer vorm te geven.”

Lectorale rede van Marije Holstege op 7 maart

Marije Holstege spreekt haar lectorale rede uit op donderdag 7 maart van 14.00 tot 18.00 uur in de Schouwburg Het Park in Hoorn. Wilt u erbij zijn? Klik hier om u aan te melden.

 

Inzet van digital health

 

In haar lectorale rede op donderdag 7 maart in Hoorn schetst Holstege de mogelijkheden voor verbetering van de geriatrische revalidatie. “Digital health als onderdeel van innovatieve interventies speelt een grote rol. Hoe kun je technologie het beste inzetten in de praktijk om zorg en gezondheid te verbeteren?” Naast ‘slim’ is ‘samenwerken’ een sleutelwoord, volgens Holstege. “Kun je bijvoorbeeld voor een betere overgang zorgen van de revalidatieafdeling naar thuis? Hoe kunnen we elkaars kennis en expertise beter benutten door interprofessioneel samenwerken?”

Onderzoek, onderwijs en praktijk bijeenbrengen

Met haar bijzonder lectoraat wil Holstege onderzoek, onderwijs en praktijk bijeenbrengen. Gezamenlijk kan kennis worden ontwikkeld en gedeeld over de inzet van technologieën om zelfstandig thuis revalideren mogelijk te maken, om behandelingen en uitkomsten te optimaliseren en om evidence based eHealth in te zetten. Het vraagt een herontwerp van de zorgpaden.”

Virtueel museum

Binnen het lectoraat wordt bijvoorbeeld de toepassing van augmented reality onderzocht voor mensen met een neglect. Door hersenschade zijn zij zich niet bewust van een zijde van hun omgeving. In een virtueel museum worden ze gestimuleerd om zich op die zijde te richten.

Regionale samenwerking

De samenwerking zoekt de bijzonder lector ook op regionaal niveau. “Ik wil een regionale leeromgeving ontwikkelen in Noord-Holland Noord met een kennislijn langs de hele keten van ziekenhuis, revalidatiecentrum en de thuissituatie.” Omring en Inholland investeren om al deze redenen in mensen en middelen om deze beweging te stimuleren.

Het lectoraat, dat onderdeel is van het domein Gezondheid, Sport en Welzijn van Inholland en verbonden aan het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn, wordt op 7 maart samen met de Noord-Hollandse zorgorganisatie Omring ingesteld door Hogeschool Inholland. 

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker