Frido Kraanen start nevenfunctie als visiting practitioner bij Drift

Omringbestuurder Frido Kraanen

Per 1 maart 2024 vervult Frido Kraanen, lid van de Raad van Bestuur van Omring, de rol van visiting practitioner bij Drift (The Dutch Research Institute For Transitions).

DRIFT, opgericht in 2004 en een onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam, is een toonaangevend onderzoeksinstituut binnen het veld van (duurzaamheids-)transities, gebaseerd op de overtuiging dat meerdere fundamentele, maatschappelijke veranderingen nodig zijn richting een eerlijke, duurzame en veerkrachtige maatschappij. Deze rol zal Frido gaan vervullen naast zijn huidige functie als zorgbestuurder bij Omring.

Binnen de transitie-theorie zal Frido Kraanen zich bezig houden met het nog relatief onbekende begrip ‘transitiepijn’. Het gaat hierbij om de (vermeende) negatieve impact van veranderingen, die kan resulteren in minder steun en urgentiebesef voor de noodzaak van deze veranderingen. Dit kan betekenen dat veranderingen vertragen of zelfs tot stilstand komen.

Transitiepijn

Dit fenomeen gaat zowel over maatschappelijke transitiepijn (bij groepen burgers) als over institutionele transitiepijn, bijvoorbeeld bij bedrijven en maatschappelijke organisaties. Immers, maatschappelijke veranderingen hebben impact op organisaties; ook zij kunnen vrezen voor andere omstandigheden en zullen daarmee mogelijk invloed (willen) hebben op deze veranderingen. Frido richt zich allereerst op algemene beschrijving en duiding van het begrip transitiepijn. Daarnaast zal hij, vanuit zijn achtergrond bij zorgorganisatie Omring, zich met name richten op transities in de zorg en hun onderlinge samenhang.

Transities in de zorg

Het zorgbeleid van overheid en maatschappelijk middenveld richt zich sterk op veranderingen in de zorguitvoering, denk aan het Integraal Zorgakkoord. Op hoofdlijnen zijn die er op gericht om toegankelijkheid in tijden van vergrijzing te borgen zonder (al te veel) in te boeten op kwaliteit van zorg. De consequenties voor patiënten, organisaties en zorgprofessionals zijn groot en gaan gepaard met veranderingen, die (institutioneel) transitiepijn zullen geven. Professionals moeten gaan samenwerken met informele zorg en moeten leren met technologische zorginnovatie om te gaan. Daarnaast heeft de zorg onder meer te maken met ingrijpende transities op het gebied van financiering, duurzaamheid en arbeidsmarkt.

Transformatieve kennis

Naast onderzoek en publicaties, zal Frido Kraanen zich ook actief mengen in het maatschappelijk en politiek-bestuurlijk debat rond de verschillende transities. Op deze manier draagt hij bij aan het kerndoel van Drift, het ontwikkelen van transformatieve kennis: kennis die de status quo uitdaagt, bijdraagt aan fundamentele verandering en duurzame toekomsten genereert.

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker