Dijklander Ziekenhuis sluit aan bij regionaal convenant medicatieveiligheid

Dijklander Ziekenhuis sluit aan bij regionaal convenant medicatieveiligheid

Het Dijklander Ziekenhuis tekent het regionaal convenant medicatieveiligheid en sluit daarmee als vierde partner aan in de medicatieketen, naast zorgorganisaties, waaronder Omring, alle huisartsen en apothekers in de regio Noord-Holland Noord. De afspraken tussen de partners van het convenant borgen niet alleen de medicatieveiligheid; het verhoogt ook de kwaliteit van zorg bij alle zorgverleners in de keten.

 

Hanneke van den Berg, projectmanager bij Omring Thuiszorg: “De onderwerpen die in de veilige principes staan, moeten we regionaal naleven. Maar het convenant gaat verder, daarin staan gedetailleerde regionale afspraken. Het prettige is dat je elkaar kunt aanspreken op de gemaakte afspraken en actie kunt ondernemen. Deze afspraken geven in de praktijk veel duidelijkheid.”

Voor een veilig medicatieproces is goede communicatie en afstemming nodig tussen alle betrokken zorgverleners. Zeker gezien de verwachte toename in vergrijzing en chronisch medicijngebruik. Daarom is al in 2015 in de regio Noord-Holland Noord een regionaal Convenant Medicatieveiligheid opgesteld, samen met 21 verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties (VVT), waaronder Omring, alle huisartsen en apothekers. Hierin staan regionale afspraken welke aanvullend zijn op de ‘Veilige Principes in de Medicatieketen’. Deze ‘gouden driehoek’ beschikt daarmee over heldere afspraken wie wat doet en hoe. Door aansluiting van het Dijklander Ziekenhuis is daarmee nu een vierde partner in de medicatieketen bijgekomen.

Lees hier het volledige artikel.

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker