Bereidheid om elkaar te helpen groot

Foto bereidheid om elkaar te helpen groot

Steeds meer mensen hebben de komende jaren zorg nodig,  terwijl het aantal zorgverleners daalt. Om voor iedereen goed te kunnen zorgen is informele hulp – hulp van familie, vrienden en buurtgenoten - van groot belang. Omring heeft in maart onderzoek gedaan naar de bereidheid van burgers om elkaar te helpen. De uitkomsten zijn hoopgevend.

Sociale activiteiten en praktische hulp
Bij mensen die zorg nodig hebben komen met name de onderwerpen “meer gezelschap” en “een oogje in het zeil houden” sterk naar voren. Meer dan 72% gaf aan hier behoefte aan te hebben. Juist wanneer iemand eenzaamheid ervaart, is dit van groot belang. De wens is veelal om dit vanuit de eigen sociale kring te krijgen (92%), maar mensen staan ook open voor hulp van bijvoorbeeld buurtgenoten.

De bereidheid om hulp te geven is aanzienlijk. Hierbij worden met name onderwerpen genoemd rondom praktische ondersteuning, zoals boodschappen doen, de tuin bijhouden of ramen lappen. Ook voor het bieden van sociale hulp staan mensen open, meer dan 70% geeft aan dit te willen doen voor familie, vrienden en/of buurtgenoten. Een belangrijke rol hiervoor is weggelegd voor persoonlijke en betrouwbare bemiddeling tussen de vrager en de aanbieder van hulp.

Met elkaar zorgen en helpen
Het onderzoek is gehouden door het verspreiden van vragenlijsten onder pashouders en zorgverleners van Omring. Dit om een goed beeld te krijgen van de wensen en behoeften van mensen die hulp willen geven en mensen die hulp willen ontvangen. In totaal deden er 344 personen mee aan het onderzoek. Omring gebruikt de uitkomsten om, samen met verschillende maatschappelijke organisaties, in Noord-Holland initiatieven te ontwikkelen om informele hulp te stimuleren en mensen te ondersteunen om iets voor elkaar te doen. Met als doel om nu en in de toekomst iedereen de best mogelijke zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de uitkomsten van het onderzoek of zaken die Omring onderneemt rondom informele hulp? Neem dan contact op met Karien van den Braber via 06- 822 07 314.

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker