Alle activiteiten van Vrijwaard in Ten Anker, Parkzicht en Lyceumhof definitief over naar AristoZorg

Alle activiteiten van Vrijwaard in Ten Anker, Parkzicht en Lyceumhof definitief over naar AristoZorg

Per 1 juli 2021 zal de zorg en dienstverlening van Vrijwaard op de locaties Ten Anker, Parkzicht en Lyceumhof in Den Helder definitief overgaan naar AristoZorg. Begin juni maakten wij bekend dat de zorgorganisaties de intentieverklaring hadden getekend. De afgelopen maand heeft Vrijwaard in goede samenwerking gewerkt aan een zorgvuldige overdracht naar AristoZorg. Inmiddels hebben de NZa en de ACM hun formele akkoord gegeven over de overdracht.

Nu alle lichten op groen staan om de locaties onder de vlag van AristoZorg te laten vallen, kan Vrijwaard de overdracht afronden. Het belang van cliënten en medewerkers staat hierbij voorop. Frido Kraanen, bestuurder Vrijwaard: ‘In augustus vorig jaar gaf de Autoriteit Consument & Markt (ACM) groen licht voor de bestuurlijke fusie tussen Vrijwaard en Omring met als noodzakelijke voorwaarde dat drie locaties van Vrijwaard overgedragen zouden worden aan een andere zorgorganisatie. Dit is AristoZorg geworden. Ze krijgen er een heleboel kanjers bij en mooie zorglocaties in de geweldige stad Den Helder!’ Cliënten, medewerkers en hun medezeggenschapsorganen zijn over de definitieve overdracht geïnformeerd.

Aanleiding overdracht
Volgens de ACM zou er een te grote zorgaanbieder in Den Helder ontstaan. Hoewel Vrijwaard en Omring een andere zienswijze hierop hadden, bleek deze stap niet te voorkomen. Zonder deze voorwaarden te accepteren, zou de noodzakelijke fusie om het voortbestaan van Vrijwaard te borgen niet zijn goedgekeurd.

AristoZorg breidt werkgebied uit naar Kop van Noord-Holland
AristoZorg levert wijkgerichte thuiszorg, beschermd wonen en dagbestedingsactiviteiten en is actief in Noord-Holland Noord, Midden- en Zuid-Kennemerland. Petra Okker, bestuurder AristoZorg: ‘Wij gaan er alles aan doen om de medewerkers en vrijwilligers een prettige werkplek te blijven bieden en samen met hen de zorg te mogen verlenen aan de cliënten. Met als doel een fijne oude dag te verzorgen voor cliënten en bewoners in hun vertrouwde omgeving.’

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker