ACM wil meer onderzoek voorgenomen fusie

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft hun eerste besluit gegeven naar aanleiding van het fusieverzoek dat Vrijwaard en Omring dit voorjaar deden.

De ACM concludeert dat er eerst meer onderzoek nodig is naar de gevolgen van de voorgenomen fusie, voornamelijk om te bepalen of er voor (toekomstige) cliënten voldoende keuzevrijheid overblijft in Den Helder. 

Henri Hofman, bestuurssecretaris Omring: ‘Wij betreuren het dat er in deze fase geen positief ACM besluit is. Juist vanwege de urgente situatie waarin Vrijwaard verkeert en waarin de continuïteit van zorg en werkgelegenheid in Den Helder in het geding is. Om die reden zijn we erin gestapt en hebben we met overtuiging samen met Vrijwaard gewerkt aan het tot stand brengen van deze bestuurlijke fusie. We voelen ons verbonden met Vrijwaard en hebben bewust gekozen voor een fusie waarbij de organisatie en naam van Vrijwaard blijven bestaan onder het bestuur van Omring. De vertraging die nu optreedt, is vooral tragisch voor de cliënten, medewerkers en vrijwilligers van Vrijwaard. Op dit moment beraden we ons op de vervolgstappen naar aanleiding van dit besluit van de ACM’.

Deze voorgenomen bestuurlijke fusie is tot stand gekomen op initiatief van Vrijwaard. Er is sprake van een veranderende zorgvraag van cliënten, een toename in eisen die worden gesteld aan de kwaliteit en bedrijfsvoering en een tekort op de arbeidsmarkt. Daarnaast is de financiële positie van Vrijwaard kwetsbaar en neemt de druk toe om de vereiste investeringen te kunnen doen. Deze combinatie van ontwikkelingen maakt dat Vrijwaard tot de conclusie is gekomen dat samenwerking met Omring in de regio Den Helder bijdraagt aan een toekomstbestendige koers. 

De bestuurlijke fusie betekent dat Vrijwaard en HulpThuisVrijwaard als een zelfstandig onderdeel binnen Omring gaat functioneren. De ondernemingsraden en cliëntenraden van Vrijwaard en Omring gaven in een eerder stadium al positief advies af.

Vrijwaard is actief in de ouderenzorg in Den Helder met diverse woonzorglocaties en een cliënt gedreven visie. De zorg en dienstverlening van Vrijwaard is van grote betekenis voor de inwoners van de regio Den Helder. Tegelijkertijd is dit een regio waar de bevolking krimpt en de vergrijzing duidelijk zichtbaar is. Om ook in de toekomst goede zorg aan inwoners van Den Helder te kunnen bieden is samenwerking en vernieuwing in wonen, zorg en welzijn cruciaal.

Omring is een robuuste organisatie met een lange historie in deze regio en werkt actief samen vanuit haar specialisatie op het gebied van behandeling, zorg en welzijn met de huisartsen, het ziekenhuis, de gemeente, de woningcorporaties en andere ketenpartners vanuit haar missie Samen de beste zorg dichtbij

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker