Wonen met zorg

Mondzorg

Het belang van goede mondzorg

Goede mondzorg is belangrijk voor de kwaliteit van leven. Wie een gezonde mond heeft, is gezonder, kan beter eten en drinken, ziet er verzorgder uit en heeft minder last van een slechte adem. Bovendien kunnen er door een slecht verzorgd gebit infecties aan de luchtwegen en longen ontstaan. Aandacht voor goede mondverzorging is extra belangrijk omdat veel van onze bewoners hun mond niet zelf kunnen verzorgen.

Tandarts op locatie

MondzorgPlus is een ambulante tandarts en gespecialiseerd in het verlenen van mondzorg aan zorgafhankelijk mensen. Op de verschillende locaties van Omring komt regelmatig een vast mondzorgteam, bestaande uit een tandarts, preventieassistente of mondhygiëniste en een tandprotheticus van MondzorgPlus. Zij zijn ervaren en getraind in het werken met kwetsbare mensen met specifieke ziektebeelden.

Indien u kiest voor mondzorg van MondzorgPlus vinden de controles en behandelingen zoveel mogelijk plaats op uw kamer of in een daarvoor bestemde ruimte, waarbij u zelfs in uw eigen (rol)stoel kunt blijven zitten. Ook bedlegerige mensen kunnen behandeld worden. Daardoor is een bezoek aan een tandartspraktijk buiten de instelling niet nodig. Dit scheelt veel tijd en stress en ontzorgt bovendien de verzorgenden en de familie. MondzorgPlus zorgt ervoor dat iedereen op regelmatige basis gezien wordt en op verzoek wordt tevens de familie over afspraken en behandelingen geïnformeerd. Het kan zijn dat u voor de dagelijkse mondverzorging afhankelijk bent van zorgverleners. Voor iedere bewoner is daarom een individueel mondzorgplan aanwezig. Verzorgenden krijgen specifieke instructies voor het dagelijks poetsen en reinigen van de mond.

Kosten

In de meeste gevallen wordt de mondzorg vergoed uit de Wlz en direct gedeclareerd aan het zorgkantoor. Dit geldt voor bewoners met een zorgzwaarte van 4 en meer, met de indicatie “behandeling en verblijf”. Voor de bewoners die niet een dergelijke indicatie hebben geldt dat zij zelf de rekening dienen te declareren bij de eventueel afgesloten aanvullende tandartsverzekering.

Meer informatie

MondzorgPlus beschikt over een helpdesk waar cliënten, familie en zorgmedewerkers met hun vragen terecht kunnen. Mocht u vragen hebben dan kunt u een e-mail sturen naar info@mondzorgplus.nl of bellen met 088 - 936 63 00 of bezoek de website: https://www.mondzorgplus.nl/.

 

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker