Cliënten moeten er op kunnen vertrouwen dat de zorg die wij geven veilig is. Dat is de basis. Omring doet dit met zorg van goede kwaliteit vanuit professionele standaarden en de heersende kwaliteits- en veiligheidseisen. De behoeftes, wensen, ervaringen en belangen van de cliënt staan centraal en zijn richtinggevend voor de zorg.

Kwaliteitsdashboard

Vanuit de visie dat kwaliteit enerzijds meetbare aspecten bevat en anderzijds ook beïnvloed wordt door gedrag en het niveau van kwaliteitsbewustzijn bij management en zorgmedewerkers, is een kwaliteitsdashboard ontwikkeld waarmee de informatievoorziening op dit terrein verder verbeterd wordt.

Incidenten en MIC commissie

Omring werkt volgens de procedure ‘melden incidenten en calamiteiten cliënten’. Het doel van deze procedure is het leren van incidenten en het komen tot verbeteracties. Trends en minder vaak voorkomende incidenten kunnen centraal worden besproken in een incidentencommissie die adviseert aan de Zorgdirectie en Raad van Bestuur. De MIC commissie is per 1 juli 2017 geïnstalleerd in onderstaande samenstelling:

• specialist ouderengeneeskunde/verpleegkundig specialist

• kwaliteitsverpleegkundige

• locatiemanager

• adviseur kwaliteit & zorgbeleid, voorzitter

• medisch behandelaar van het ABC

• verpleegkundige/verzorgende/EVV (twee vanuit verschillende regio’s)

Basisveiligheid

Vanuit het kwaliteitskader zijn er vier thema’s benoemd, die belangrijk zijn als het gaat om het borgen van de basisveiligheid. Dit zijn: medicatieveiligheid, preventie van decubitus, het gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen en preventie van acute ziekenhuisopnamen. Om dit goed te kunnen volgen zorgen wij ervoor dat er betrouwbare en valide gegevens beschikbaar zijn, waar wij op kunnen sturen.

Brandveiligheid

In onze woonzorglocaties wonen veel kwetsbare mensen. Omring hanteert hoge standaarden ten aanzien van controles op gebouwen en de brandveiligheid van de omgeving. Alle locaties waar langdurige zorg wordt geboden, zijn voorzien van een brandmeldinstallatie, zodat de brandweer en de BHV-organisatie snel worden gealarmeerd in het geval van brand. Onze bedrijfshulpverleners zijn geschoold in hoe te handelen bij brand. Deze scholingen worden periodiek herhaald. Zo weten we zeker dat alles naar behoren werkt en blijft de BHV-organisatie de vereiste praktische handelingen regelmatig herhalen.

Neem contact op

Bel 088 - 206 89 10
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Stel uw vraag aan een van onze medewerkers via de live chat

Nu chatten

Chat momenteel offline

U kunt ook een mail sturen naar service@omring.nl