Omring werkt vanuit intrinsieke motivatie en professionele expertise aan kwaliteitsontwikkeling in de langdurige zorg. Wij staan bekend om onze expertise op het gebied van complexe zorg. Ons multidisciplinaire karakter is uniek en dat willen we verder ontwikkelen in verbinding met onze cliënten en hun leefwereld. Kwaliteit is elke dag samen werken aan die verbinding. Voor onze locaties ligt een grote opgave bij toenemende complexiteit van zorg, de transitie van verzorgingshuizen naar verpleeghuizen is een belangrijke uitdaging waarbij ook verpleeghuiszorg thuis verder uitgebouwd wordt. We investeren daarom in onderzoek, opleiding en vernieuwen van ons organiserend vermogen.

Hieronder geven wij een indruk van enkele van onze specialisaties.

Lang thuis wonen

Omring heeft een lange historie in de langdurige zorg en zet sinds 2011 fundamenteler in op het omvormen van traditionele de zorglocaties in de richting van leefgemeenschappen die zo veel mogelijk in de lokale samenleving staan. Enerzijds doen we dit door ons anders te verhouden richting onze cliënten, nog persoonlijker en gericht op kwaliteit van leven. Goede voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van kleinschalige zorg voor mensen met dementie en de afbouw van vrijheidsbeperkende maatregelen. Anderzijds doen we dit door in te zetten op zo lang mogelijk thuis wonen waar dat mogelijk is. We zien dat het aantal mensen dat bij ons woont in traditionele verzorgingshuizen terugloopt, omdat deze groep al langer thuis blijft wonen. Tegelijkertijd dragen wij ook met de introductie van specialistische verpleging thuis bij aan langer thuis wonen. Ook onze spoedzorgfunctie, geriatrische revalidatie en onze thuiszorg staan steeds meer in dienst van mensen zo lang mogelijk thuis houden. Daarmee hebben we een mooie basis om ons verder te ontwikkelen (zowel in onze locaties als thuis) in de zorg voor zeer kwetsbare mensen. Zo lang mogelijk thuis wonen, blijft hierbij het uitgangspunt.

Zorg voor mensen met dementie

Omring is al jaren expert op het gebied van dementiezorg. Niet alleen binnen onze locaties waar wij sinds enkele jaren vormgeven aan kleinschalige zorg voor mensen met dementie, maar ook thuis waar wij vanuit de visie om zo lang mogelijk thuis te wonen bijdragen met specialistische verzorging en verpleging. Vanuit onze wijkverpleging, de behandelaren van ons Vitaalteam en de speciale dementieteams. Ook binnen de geriatrische revalidatiezorg zoeken wij naar mogelijkheden om speciaal voor mensen met geheugenproblemen te kijken naar zo persoonlijke mogelijke revalidatiezorg. Daarnaast is Omring lid van het landelijke Deltaplan Dementie en werken we nauw samen met Geriant.

Geriatrische revalidatiezorg (GRZ)

De Geriatrische revalidatiezorg is binnen Omring een van de speerpunten. Wij streven naar de hoogste kwaliteit op het gebied van GRZ voor onze cliënten. Hierbij ligt de focus niet alleen op revalidatiezorg op locatie, maar zeker ook bij mensen thuis. We ontwikkelen ons hierbij in samenwerking met De Zorgcirkel tot een GRZ-expert. Samen kunnen we de kwaliteit van de revalidatiezorg voor ouderen een enorme impuls geven en verder ontwikkelen. Met als doel een sneller, beter en prettiger herstel. Topklinische GRZ en het ontwikkelen van een innovatieve en sterke revalidatie bij mensen thuis. Omring is ook aangesloten op het Universitair Netwerk Ouderen (UNO) van het VUmc (zie hierover meer bij ‘Kenniscentra’.

Onderzoek en kennisontwikkeling

Omring is landelijk betrokken bij academisch onderzoek, brengt haar expertise in en is initiatiefnemer van enkele nieuwe ontwikkelingen. Zo zijn wij aangesloten bij het Universitair Netwerk Ouderen (UNO) van het VUmc in Amsterdam. Dit is een samenwerkingsverband tussen de discipline ouderengeneeskunde van de afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde van het VUmc en 21 organisaties in de ouderenzorg waaronder Omring. Omring richt zich in deze commissie op Geriatrische revalidatiezorg, niet aangeboren hersenletsel (NAH) en value based healthcare.

Ook nemen we deel aan Coach2move van het RadboudUMC in Nijmegen, een fysiotherapeutische integrale aanpak voor thuiswonende kwetsbare ouderen. Daarnaast zijn wij initiatiefnemer van het Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap (NWG). Het NWG is een initiatief van wijkverpleegkundigen van vijf zorgorganisaties verspreid over het land. Doel is de nieuwe wijkverpleegkundige functie versneld te professionaliseren.

Neem contact op

Bel 088 - 206 89 10
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Stel uw vraag aan een van onze medewerkers via de live chat

Nu chatten

Chat momenteel offline

U kunt ook een mail sturen naar service@omring.nl