Wij zijn trots op de ruim 3000 Omringers. Zij vormen het hart van onze organisatie. Met persoonlijke en deskundige zorg dragen zij iedere dag bij aan een hoge kwaliteit van zorg. Maar we zijn ook kritisch op de zaken die beter kunnen. We willen blijven leren, van elkaar en van anderen.

Opleiden en deskundigheidsbevordering

Omring is een lerende organisatie en investeert dan ook fors in opleidingen, stageplekken en deskundigheidsbevordering. Ook het versterken van de informele zorg is een belangrijk onderwerp. We hebben al jaren een groot aantal (2200) vrijwilligers en betrekken waar mogelijk familie en vrienden bij onze zorg en dienstverlening.

Lerend netwerk: Omring, Zorgbalans en Zorgcirkel

Omring vormt een lerend netwerk met collega-organisaties Zorgbalans en De Zorgcirkel. Zorgbalans heeft zijn werkgebied in de regio Kennemerland, terwijl Zorgcirkel vooral in het gebied Zaanstreek/Waterland en de regio Alkmaar werkzaam is. De organisaties zijn ongeveer even groot en bieden dezelfde diensten aan. Inmiddels is er op bestuurlijk en managementniveau regelmatig overleg en zal op 4 oktober het eerste ‘kwalifestival’ plaatsvinden, de aftrap van onze samenwerking en mogelijkheid tot kennisuitwisseling. Uitgangspunt binnen het lerend netwerk, is dat op alle niveaus kennis wordt uitgewisseld.

Onderzoek en kennisontwikkeling

Omring investeert in onderzoek en kennisontwikkeling in de langdurige zorg onder meer door deelname aan het academisch netwerk Universitair netwerk ouderenzorg (UNO) met het VUmc. Daarnaast neemt Omring met twee locaties, Buitenveld en Lindendael, deel aan het kwaliteitsprogramma van Waardigheid en Trots van het ministerie van VWS.

Neem contact op

Bel 088 - 206 89 10
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Stel uw vraag aan een van onze medewerkers via de live chat

Nu chatten

Chat momenteel offline

U kunt ook een mail sturen naar service@omring.nl