Cliëntenraden

Cliëntenraad Sweelinckhof

De cliëntenraad van Sweelinckhof vindt het belangrijk dat de stem van alle inwoners wordt gehoord. Zij komt daarom op voor de belangen van alle inwoners.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad komt op voor de belangen van volgende inwoners van Sweelinckhof:

 • Cliënten van de appartementen
 • Cliënten van de aanleunwoningen

Wat doet de cliëntenraad nog meer?

De cliëntenraad:

 • voert frequent overleg met de manager Zorg en Bedrijfsvoering en teammanager van de locatie; 
 • bezoekt regionale bijeenkomsten;
 • organiseert themabijeenkomsten;
 • heeft overleg met andere cliëntenraden; 
 • houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de zorg; 
 • onderhoudt waar nodig contacten met familie van de cliënten; 
 • weet wat er onder de cliënten leeft; 
 • is bekend bij alle cliënten in Sweelinckhof; 
 • is bekend bij familieleden van cliënten; 
 • kan goed samenwerken met betrokken partijen;
 • kan zich goed inleven in de situaties van de cliënten;
 • voert goed en open overleg met iedereen die bij de zorg van de cliënten is betrokken.

Wie zitten er in de cliëntenraad?

De cliëntenraad bestaat uit:

 • cliënten;
 • familieleden van cliënten;
 • andere betrokkenen.

Wilt u deelnemen aan de cliëntenraad?

Dat kan. De cliëntenraad vergadert in principe één keer per maand. De cliëntenraad vergadert vaker als dit nodig is. Sommige leden van de cliëntenraad zijn ook actief in commissies of werkgroepen. Hiervoor gelden aparte overleg momenten. Wilt u weten wat het precies inhoudt? Neem contact op met de cliëntenraad. Wij kunnen u verder informeren.

Hoe kunt u de cliëntenraad bereiken?

U kunt contact opnemen via henkakkerman@ziggo.nl of bellen naar  06 - 282 667 85.

Neem contact op

Bel 088 - 206 89 10
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Stel uw vraag aan een van onze medewerkers via de live chat

Nu chatten

Chat momenteel offline

U kunt ook een mail sturen naar service@omring.nl

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker