Cliëntenraden

Cliëntenraad Sorghvliet

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad komt op voor de belangen van de bewoners van Omringlocatie Sorghvliet. Alle bewoners ontvangen informatie over de cliëntenraad in de brievenbus, zoals de jaarstukken en uitnodigingen voor bijeenkomsten. Vier keer per jaar verschijnt er een nieuwsbrief, waarin ook een update staat van de voorzitter van de cliëntenraad.

Wat doet de cliëntenraad nog meer?

 • voert frequent overleg met de manager van de locatie; 
 • bezoekt regionale bijeenkomsten; 
 • organiseert themabijeenkomsten; 
 • heeft overleg met andere cliëntenraden; 
 • houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de zorg; 
 • onderhoudt waar nodig contacten met familie van de cliënten;
 • weet wat er onder de cliënten leeft;
 • is bekend bij alle cliënten;
 • is bekend bij familieleden van cliënten;
 • kan goed samenwerken; 
 • kan zich goed kunnen inleven in de situaties van de cliënten;
 • voert goed en open overleg met iedereen die bij de zorg van de cliënten is betrokken.

Wie zitten er in de cliëntenraad?

De cliëntenraad bestaat uit:

 • cliënten
 • familieleden van cliënten
 • andere betrokkenen

Wanneer vergadert de cliëntenraad?

De cliëntenraad vergadert in principe één keer per maand. De cliëntenraad vergadert vaker als dit nodig is. Sommige leden van de cliëntenraad zijn ook actief in commissies of werkgroepen. Hiervoor gelden aparte overleg momenten.

De cliëntenraad organiseert ieder jaar een jaarvergadering. Tevens organiseert de cliëntenraad jaarlijks een thema avond met een wisselende invulling.

Hoe kunt u de cliëntenraad bereiken?

U kunt contact opnemen door te bellen naar Sorghvliet via 0228 – 591641. De contactpersoon voor de Cliëntenraad Sorghvliet is de voorzitter Gerard Heijstee.

Vrijwilligerscoördinator van Sorghvliet is Isabelle Schotanus.

Neem contact op

Bel 088 - 206 89 10
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Stel uw vraag aan een van onze medewerkers via de live chat

Nu chatten

Chat momenteel offline

U kunt ook een mail sturen naar service@omring.nl

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker