Cliëntenraden

Cliëntenraad De Berkenhof

De cliëntenraad van ”De Berkenhof” vindt het belangrijk dat de stem van de bewoners wordt gehoord. De cliëntenraad komt op voor de belangen van de bewoners die zorg- en dienstverlening ontvangen van Omring.

Wat is de taak van de cliëntenraad?

 • De antenne: cliëntenraadsleden horen klachten en wensen. Hier komen signalen uit voort die zij aan de orde kunnen stellen.
 • De tolk: cliëntenraadsleden vertalen de wensen en behoeften van de bewoners die zorg- en dienstverlening krijgen,  aar het gemeenschappelijk belang en nemen deze mee naar het overleg met Omring.
 • De Bewaker: cliëntenraad let erop dat Omring doet, wat hij moet doen en dat hij dit op de juiste manier doet. Dit houdt in dat bewoners de zorg- en dienstverlening krijgen die is afgesproken.
 • De adviseur: cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd Omring met als doel de kwaliteit van de zorg- en de dienstverlening te verbeteren.

Wat doet de cliëntenraad nog meer?

 • Voert frequent overleg met de manager van de locatie.
 • Houdt de vinger aan de pols bij de afhandeling van klachten.
 • Houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de zorg.
 • Adviseert over de besteding van fondsen ten behoeve van de bewoners.
 • Onderhoudt waar nodig contacten met familie van de bewoners.
 • Heeft overleg met andere cliëntenraden.
 • Komt één keer per maand bijeen.
 • De leden van de cliëntenraad kunnen actief zijn in een commissie of werkgroep.
 • De cliëntenraad wordt ondersteund door een medewerker van Omring (secretariële ondersteuning).
 • De voorzitter van de cliëntenraad is lid van de Centrale Cliëntenraad van Omring.

Hoe kunt u in contact komen met de cliëntenraad?

 • U kunt bellen of een mail sturen naar de voorzitter van de cliëntenraad, te weten 06-38382230 of dick.klaij@hotmail.com
 • U kunt een verzoek doen via de receptie van ”De Berkenhof”,  tel.nr : 0229-551474

Neem contact op

Bel 088 - 206 89 10
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Stel uw vraag aan een van onze medewerkers via de live chat

Nu chatten

Chat momenteel offline

U kunt ook een mail sturen naar service@omring.nl

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker