De cliëntenraad van De Berkenhof (Berkhout) vindt het belangrijk dat de stem van alle inwoners wordt gehoord. Zij komt daarom op voor de belangen van de cliënten van de appartementen en van de aanleunwoningen in De Berkenhof.

Wat doet de cliëntenraad?

 • Voert frequent overleg met de directeur en manager van de locatie;
 • Bezoekt regionale bijeenkomsten; 
 • Organiseert themabijeenkomsten; 
 • Heeft overleg met andere cliëntenraden; 
 • Houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de zorg;
 • Onderhoudt waar nodig contacten met familie van de cliënten; 
 • Weet wat er onder de cliënten leeft;
 • Is bekend bij alle cliënten en hun familieleden; 
 • Kan goed samenwerken met betrokken partijen; 
 • Kan zich goed inleven in de situaties van de cliënten; 
 • Voert goed overleg met iedereen die bij de zorg van de cliënten is betrokken.

Wie zitten er in de cliëntenraad?

De cliëntenraad bestaat uit:

 • Cliënten;
 • Familieleden van cliënten;
 • Andere betrokkenen;
 • Administratieve ondersteuning;

Wit u deelnemen aan de cliëntenraad?

Dat kan. De cliëntenraad vergadert in principe één keer per 6 weken. Zij vergadert vaker als dit nodig is. Wilt u weten wat het precies inhoudt? Neem contact op met de cliëntenraad. Wij kunnen u verder informeren.

Hoe kunt u de cliëntenraad bereiken?

U kunt contact opnemen met mevrouw Suzanne de Jonge via 06 23 564 597.

Neem contact op

Bel 088 - 206 89 10
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Stel uw vraag aan een van onze medewerkers via de live chat

Nu chatten

Chat momenteel offline

U kunt ook een mail sturen naar service@omring.nl