Voortgang fusietraject Vrijwaard-Omring

Den Helder Omring

Zoals bekend zijn Vrijwaard en Omring in oktober 2020 bestuurlijk gefuseerd. Inmiddels zijn de organisaties ruim anderhalf jaar verder met Vrijwaard, HulpThuis Vrijwaard en Omring als zelfstandige organisaties onder een gezamenlijke Raad van Bestuur. Frido Kraanen, bestuurder Omring: “Het was altijd al de bedoeling om vanuit één organisatie te werken. Maar daarvoor was het wel belangrijk dat eerst de fase van integratie goed verliep.  We kunnen zeggen dat we zo ver zijn!”

De volgende stappen

Evelien Grootendorst, bestuurssecretaris Vrijwaard: ‘Omring heeft samen met Vrijwaard sinds de bestuurlijke fusie geïnvesteerd in kwaliteit van zorg, verbetering van samenwerking en harmonisatie van werkwijzen en systemen. Dit is tot nu toe goed verlopen en de  komende tijd bereiden we ons voor op de laatste stap: de juridische fusie tussen Vrijwaard en Omring. We kijken uit naar de afronding van het proces waarin we straks één organisatie zijn’. HulpThuis blijft onveranderd een apart onderdeel van Omring.

Naamgeving

Omring en Vrijwaard hebben de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de mening van medewerkers en andere betrokkenen over het voeren van de merknaam Vrijwaard. Uit de resultaten bleek dat het merendeel positief staat om onder één naam verder te gaan, want veel medewerkers voelen zich al steeds meer Omringer. Frido Kraanen: ‘Dat toetsen vonden we belangrijk, want het handhaven van meerdere merknamen in één organisatie heeft veel praktische consequenties en daarmee ook substantiële extra kosten. Geld dat we liever aan de zorg besteden. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek hebben wij als Raad van Bestuur besloten om vanaf januari 2023 de naam van Omring te voeren. De locatienamen De Golfstroom, Westhoek, Dyckzicht en ’t Landhuis blijven onveranderd bestaan.

Kraanen vervolgt: “We zijn blij dat we deze fase van de fusie kunnen afronden. Het samengaan was noodzakelijk om de continuïteit van zorg te waarborgen. Daar kwam veel werk bij kijken. Veel mensen hebben zich daarvoor ingespannen en in het bijzonder de medewerkers van Vrijwaard. Zij hebben hierbij een voortreffelijke prestatie geleverd.”

 

Meer informatie en vragen

Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn naar aanleiding van het fusietraject, dan houden we u uiteraard op de hoogte. Heeft u verder nog vragen? Stuur dan een mail naar: rvb@omring.nl.

 

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker