Noord-Hollandse zorgaanbieders slaan handen ineen voor digitale gegevensuitwisseling Gezamenlijke subsidie InZicht 2

Noord-Hollandse zorgaanbieders slaan handen ineen voor digitale gegevensuitwisseling Gezamenlijke subsidie InZicht 2

Zorgverleners die meer tijd overhouden voor zorg en cliënten die maar één keer hun verhaal hoeven te vertellen en daarnaast meer inzicht en regie krijgen in hun eigen zorgproces. Dat is de ambitie van acht Noord-Hollandse zorgaanbieders. Met dit veelbelovende doel voor ogen nemen zij gezamenlijk deel aan een subsidie van de overheid: InZicht 2.

Zorgverleners die meer tijd overhouden voor zorg en cliënten die maar één keer hun verhaal hoeven te vertellen en daarnaast meer inzicht en regie krijgen in hun eigen zorgproces. Dat is de ambitie van acht Noord-Hollandse zorgaanbieders. Met dit veelbelovende doel voor ogen nemen zij gezamenlijk deel aan een subsidie van de overheid: InZicht 2.

De subsidieregeling draagt bij aan het mogelijk maken van de digitale gegevensuitwisseling in de regio. De VVT-zorgaanbieders willen in de toekomst digitaal gegevens uitwisselen met een zogenaamd PGO – (digitale) Persoonlijke GezondheidsOmgeving – van hun cliënten. Daarnaast stelt het de ziekenhuizen en verpleeg- en thuiszorgaanbieders in staat om onder andere een verpleegkundige overdracht digitaal uit te wisselen en eenheid van taal te ontwikkelen. Voor een nog soepelere en digitale overdracht van gegevens.

Ronald Buijs, de bestuursvoorzitter van De Zorgcirkel: “Alle acht zorgaanbieders zien het belang van regionale samenwerking en de digitale ondersteuning daarvan. Ook vinden we beschikbare en juiste informatie gedurende het hele zorgproces cruciaal voor goede en veilige zorg. Daarbij is digitale gegevensuitwisseling onmisbaar. Met dit gezamenlijke initiatief maken we de zorg in onze provincie toekomstbestendig.”

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker