Frido Kraanen nieuw lid Raad van Bestuur Omring

De Raad van Toezicht van zorgorganisatie Omring (Noord-Holland) heeft Frido Kraanen benoemd als lid van de Raad van Bestuur. Kraanen zal per 1 juni 2019 het nieuwe gezicht zijn in het bestuur met Jolanda Buwalda als voorzitter. Hiervoor was Frido Kraanen onder andere directeur Zorg en Duurzaamheid bij PGGM.

Achtergrond
Kraanen heeft 15 jaar bij de rijksoverheid gewerkt en werkte voor zijn stap naar Omring 11 jaar bij PGGM. Hierdoor heeft hij zowel brede ervaring opgedaan in publieke als private vraagstukken. Daarnaast is Kraanen onder andere bestuurslid van Deltaplan Dementie, voorzitter van de coöperatie WeHelpen, lid van de Raad van Toezicht van de gezondheidscentra Utrecht (SGU) en lokaal vrijwilliger voor Alzheimer Nederland.

Lang gekoesterde wens
Frido Kraanen over zijn benoeming: “Voor mij is mijn stap naar Omring een lang gekoesterde wens. Allereerst omdat ik de overtuiging heb dat de zorg die Omring biedt een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van onze samenleving. ‘De beste zorg dichtbij’ en dan samen; samen met de vele Omringers die dag in dag uit klaar staan voor de mensen die onze zorg en ondersteuning nodig hebben. Er staat veel te gebeuren in de zorg en mijns inziens heeft Omring de juiste richting én mensen om daar een betekenisvolle rol in te blijven spelen. Het is een groot voorrecht daaraan mee te mogen werken.”

Frido Kraanen

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker