Medewerkers

Omring heeft meegedaan aan het Beste Werkgever Onderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd door Effectory. Dit bureau heeft 600 medewerkers benaderd en 234 medewerkerkers hebben de vragenlijst ingevuld. De Beste Werkgeverscore van Omring is een 7,1. De gemiddelde score in onze branche is 7. Dit betekent dat Omring is vermeld in de lijst Beste Werkgevers Zorg.

Met de kanttekening dat een beperkte groep medewerkers heeft deelgenomen, geeft het onderzoek wel inzicht in waar het verbeterpotentieel van Omring zit en wat in positieve zin benut kan worden. Het verhogen van de tevredenheid van medewerkers is een van de speerpunten in 2017. Positieve gezondheid wordt ook ingezet om de organisatie verder te vitaliseren. Met behulp van e-learning en inservice trainingen wordt verder inhoud gegeven aan de lerende organisatie en bijgedragen aan het optimaliseren van de voorwaarden ‘bevoegd en bekwaam’.

Vanuit strategische personeelsplanning worden meer jonge en hoger opgeleide medewerkers geworven. Naast de reguliere competentieprofielen wordt geïnvesteerd in digitalisering, communicatie en samenwerking. De ontwikkelingen op het gebied van e-health en de combinatie mens en techniek vraagt om nieuwe competenties. Ketensamenwerking en het betrekken van mantelzorg en vrijwilligers vragen meer communicatievaardigheden en samenwerkingsgerichtheid.

In het najaar van 2017 zal Omring een medewerkertevredenheidsonderzoek uitvoeren dat kan bijdragen aan de verbeterplannen voor 2018.

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel in de samenleving. Wij zijn bij Omring trots op al onze 2200 vrijwilligers. Wat voor iemand een ogenschijnlijk kleine moeite kan zijn, is voor iemand anders van onschatbare waarde. Er zijn prachtige voorbeelden van mensen die ongelooflijk blij zijn met de dingen die een vrijwilliger voor hen doet. Op onze Facebook pagina zetten wij regelmatig vrijwilligers in het zonnetje.

Neem contact op

Bel 088 - 206 89 10
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Stel uw vraag aan een van onze medewerkers via de live chat

Nu chatten

Chat momenteel offline

U kunt ook een mail sturen naar service@omring.nl