Omring staat voor een open en doorlopende dialoog. Hierin zijn medewerkers, cliënten, familie en andere relaties steeds met elkaar in gesprek of wij maximaal bijdragen aan de kwaliteit van leven van de cliënten. Wij vragen onze cliënten en hun familie mee te denken en te praten over hoe het anders of beter kan.

Klachten

In de dagelijkse praktijk kan het voorkomen dat u niet tevreden bent en een klacht wilt uiten. Bij het intakegesprek ontvangt iedere cliënt de brochure ‘Uw klacht onze zorg’ met daarbij een persoonlijke toelichting. Omring is, net als elke zorgorganisatie, verplicht een klacht volgens bepaalde regels te behandelen. We beschouwen elke klacht dan ook als een kans onze dienstverlening verder te verbeteren.

Complimenten

Voor complimenten staan wij ook altijd open. Bijvoorbeeld als u zeer tevreden bent over de Zorgverlening of over een medewerker van Omring. Wilt u dit graag even laten weten? Dan kunt u een e-mail sturen naar service@omring.nl.  U kunt er ook voor kiezen een waardering achter te laten op Zorgkaartnederland via www.zorgkaartnederland.nl .

De cijfers en waarderingen die klanten ons tot nu toe hebben gegeven, maken ons trots. Op de website Zorgkaart Nederland geven klanten en familie de medewerkers van de Omringlocaties over 2016 een 8 en de medewerkers in de thuiszorg en wijkverpleging een 8,7. Ook komen er geregeld brieven binnen van familie die ons bedanken voor de warme zorg en ondersteuning.

Natuurlijk zijn er ook kritische geluiden van klanten en familie. Daar kunnen we van leren en gaan we te allen tijde het gesprek over aan.

Cliëntenraad over kwaliteit van zorg

“Wij zijn zeer tevreden over de kwaliteit van zorg die door de medewerkers van Omring wordt geleverd. Op signalen van cliënten en familie over persoonlijke wensen wordt goed gereageerd. De impuls die uitgaat van de Waardigheid & Trots gelden is een verrijking van het leven van de bewoners in onze huizen. Binnen Omring zijn veel mantelzorgers en vrijwilligers actief en door hen worden de medewerkers op heel veel punten ontlast”. - Mevrouw Steltenpool-Visser, lid commissie Kwaliteit & Veiligheid van de Centrale Cliëntenraad Omring.

Neem contact op

Bel 088 - 206 89 10
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Stel uw vraag aan een van onze medewerkers via de live chat

Nu chatten

Chat momenteel offline

U kunt ook een mail sturen naar service@omring.nl