Kwaliteitsvenster

Waardering cliënten, familie en vrienden

Omring staat voor een open en doorlopende dialoog. Hierin zijn medewerkers, cliënten, familie en andere relaties steeds met elkaar in gesprek of wij maximaal bijdragen aan de kwaliteit van leven van de cliënten. Wij vragen onze cliënten en hun familie mee te denken en te praten over hoe het anders of beter kan.

Complimenten

Voor complimenten staan wij natuurlijk altijd open. Bijvoorbeeld als u zeer tevreden bent over de Zorgverlening of over een medewerker van Omring. Wilt u dit laten weten? Dan zouden we het op prijst stellen als u een waardering achter laat op Zorgkaart Nederland via www.zorgkaartnederland.nl . U kunt ook een e-mail sturen naar service@omring.nl

De cijfers en waarderingen die klanten ons tot nu toe hebben gegeven, maken ons trots. Op de website Zorgkaart Nederland geven klanten en familie de medewerkers van de Omringlocaties over 2018 een 8,6 en de medewerkers in de thuiszorg en wijkverpleging een 9,0. Ook komen er geregeld brieven binnen van familie die ons bedanken voor de warme zorg en ondersteuning.

Natuurlijk zijn er ook kritische geluiden van klanten en familie. Daar kunnen we van leren en gaan we te allen tijde het gesprek over aan.

Klachten

In de dagelijkse praktijk kan het voorkomen dat u niet tevreden bent en een klacht wilt uiten. Bij het intakegesprek ontvangt iedere cliënt de flyer ‘Uw klacht onze zorg’ met daarbij een persoonlijke toelichting. Omring is, net als elke zorgorganisatie, verplicht een klacht volgens bepaalde regels te behandelen. We beschouwen elke klacht dan ook als een kans onze dienstverlening verder te verbeteren.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Leren en verbeteren staat hoog bij Omring in het vaandel. Dit kun je alleen maar goed doen als je weet hoe cliënten de zorg ervaren. Daarom doen wij, zowel onder thuiszorgcliënten en revalidanten als onder onze bewoners van de woonzorglocaties, tevredenheidsonderzoek.

In 2018 is er in de Thuiszorg een meting gedaan onder alle thuiszorgcliënten. Het responspercentage was met 58,9% goed. De tevredenheid t.a.v. de vriendelijkheid, deskundigheid en inlevingsvermogen was hoog (gemiddeld 8,5).  Een verbeterpunt betreft de informatievoorziening.

In de woonzorglocaties hebben wij in 2018 eerst een proefmeting gedaan onder nieuwe bewoners. De respons op deze vragenlijst was hoog: 57% van de respondenten stuurde de vragenlijst terug. Een ruime meerderheid heeft een rondleiding gehad en heeft deze als goed of zelfs uitstekend ervaren. Ook de gastvrijheid scoort goed. Waar evenals bij de thuiszorg een verbeterpunt in zit is de informatievoorziening. Sommige mensen hadden niet voldoende informatie ontvangen en ook de duidelijkheid van de ontvangen informatie kan verbeteren.

In de Thuiszorg wordt vanaf 2019 jaarlijks een zogenaamde ‘PREM’ gedaan. PREM staat voor Patiënt Reported Experience Measure en is een vragenlijst die de ervaring en beleving van cliënten met de zorg meet. In onze woonzorglocaties hebben wij in het najaar van 2019 een vragenlijst uitzetten onder al onze bewoners en mantelzorgers. De resultaten gebruiken we om onze zorg continue te verbeteren. Het onderzoek leverde een Net Promotor Score (NPS) op van 35.

Cijfers ZorgkaartNederland 2019

De cijfers en waarderingen die klanten ons tot nu toe hebben gegeven, maken ons trots. Op de website Zorgkaart Nederland geven klanten en familie de medewerkers van de Omringlocaties over 2019 een 8,7 en de medewerkers in de thuiszorg en wijkverpleging een 9,1. Ook komen er geregeld brieven binnen van familie die ons bedanken voor de warme zorg en ondersteuning.

Cliëntenraad over kwaliteit van zorg

“Wij zijn zeer tevreden over de kwaliteit van zorg die door de medewerkers van Omring wordt geleverd. Op signalen van cliënten en familie over persoonlijke wensen wordt goed gereageerd. De impuls die uitgaat van de Waardigheid & Trots gelden is een verrijking van het leven van de bewoners in onze huizen. Binnen Omring zijn veel mantelzorgers en vrijwilligers actief en door hen worden de medewerkers op heel veel punten ontlast”. - Mevrouw Steltenpool-Visser, lid commissie Kwaliteit & Veiligheid van de Centrale Cliëntenraad Omring.

Neem contact op

Bel 088 - 206 89 10
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Stel uw vraag aan een van onze medewerkers via de live chat

Nu chatten

Chat momenteel offline

U kunt ook een mail sturen naar service@omring.nl

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker