Kwaliteitsvenster

Samen werken vanuit kwaliteit

Bij Omring ervaren wij dagelijks de mooie kanten van ons vak. Bij ons werk dat in het teken staat van de zorg voor en het welzijn van vaak kwetsbare mensen, is liefdevolle en persoonlijke zorg het uitgangspunt. Hier staan we voor en hier gaan we voor.

Omring is een zorgorganisatie in Noord-Holland die diensten aanbiedt op het gebied van wijkverpleging, wonen met zorg en behandeling, geriatrische revalidatie, thuisbegeleiding en dagbesteding. Verder zijn er diensten zoals het uitzendbureau en de thuiszorg(Omring)winkel. De kernregio’s van Omring zijn West-Friesland en de Kop van Noord-Holland, inclusief Texel.

Samen de beste zorg dichtbij.

Dat is onze missie.

Samen, omdat wij geloven dat het bieden van goede en vertrouwde zorg alleen maar samen kan. Met clienten, familieleden, vrijwilligers, mantelzorgers en andere zorgpartners. Alleen zo kunnen wij de beste zorg bieden. En dichtbij omdat wij er iedere dag weer voor gaan om te zorgen dat mensen de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Het liefst in de eigen vertrouwde omgeving en anders zo dichtbij mogelijk.  

Onze kernwaarden sluiten nauw op deze missie aan en geven handvatten voor ons dagelijks handelen. Het zijn Eigen regie, Positief, Samen en Vindingrijk.

Onze missie en kernwaarden hebben een vergelijkbare betekenis voor onze medewerkers en zijn vertaald naar ons personeelsbeleid. Want met toenemende eigen regie, geloof in eigen kunnen en in onze mogelijkheden en samen met collega’s, werken onze medewerkers graag bij Omring.

Positieve gezondheid is ons kompas

Het geven van liefdevolle en persoonlijke zorg begint bij veerkracht en eigen regie en het aansluiten op de echte motivatie of belangstelling van mensen zelf. Daarom kiezen wij ook voor het concept ‘Positieve Gezondheid’ van Machteld Huber. In haar visie wordt Positieve Gezondheid gezien als het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. De essentie van het concept is mensen in hun kracht te houden of te krijgen en eigenaar te laten zijn van hun leven. Leidende principes zijn ‘wat kan je wel’ en ‘wat heeft voor jou betekenis’. Positieve Gezondheid is essentieel voor ons professioneel handelen en de kwaliteit van de zorg die wij bieden.

Kwaliteitsjaarverslagen

In de jaarverslagen bieden we u meetbare resultaten die u terug kunt vinden in de verzamelde gegevens en daarnaast merkbare resultaten die wij u graag presenteren in verhalen vanuit onze woonzorglocaties en vanuit de wijkverpleging.
Wij wensen u veel leesplezier.
 

Kwaliteitsplan 2024

Kwaliteitsplan 2023

Kwaliteitsplan 2022

Kwaliteitsplan 2021

Kwaliteitsplan 2020

Kwaliteitsplan 2019

Kwaliteitsjaarverslag 2018

Kwaliteitsjaarverslag 2017

 

Wij zijn trots op de ruim 4500 Omringers. Zij vormen het hart van onze organisatie. Met persoonlijke en deskundige zorg dragen zij iedere dag bij aan een hoge kwaliteit van zorg. Maar we zijn ook kritisch op de zaken die beter kunnen. We willen blijven leren, van elkaar en van anderen.

Opleiden en deskundigheidsbevordering

Omring is een lerende organisatie en investeert dan ook fors in opleidingen, stageplekken en deskundigheidsbevordering. Ook het versterken van de informele zorg is een belangrijk onderwerp. We hebben al jaren een groot aantal (2200) vrijwilligers en betrekken waar mogelijk familie en vrienden bij onze zorg en dienstverlening.

Lerend netwerk: Omring, Zorgbalans en Zorgcirkel

Omring vormt een lerend netwerk met collega-organisaties Zorgbalans en De Zorgcirkel. Zorgbalans heeft zijn werkgebied in de regio Kennemerland, terwijl Zorgcirkel vooral in het gebied Zaanstreek/Waterland en de regio Alkmaar werkzaam is. De organisaties zijn ongeveer even groot en bieden dezelfde diensten aan. Inmiddels is er op bestuurlijk en managementniveau regelmatig overleg en wordt jaarlijks een ‘kwalifestival’ georganiseerd voor zorgmedewerkers, behandelaren, leidinggevenden en leden van cliëntenraden, inspiratie en kennisdeling staan hierbij voorop. Uitgangspunt binnen het lerend netwerk, is dat op alle niveaus kennis wordt uitgewisseld.

Onderwijs, onderzoek en kennisontwikkeling

Omring werkt samen met het ROC Kop van Noord-Holland aan de oprichting van een MBO practoraat, dat moet bijdragen aan de permanente educatie van (toekomstige) professionals op het gebied van e-health en zorgtechnologie en praktijkonderzoek naar de toepassing daarvan.

Vanuit het practoraat moet ook een doorlopende leerlijn ontstaan naar het HBO en wetenschappelijk onderwijs. Omring heeft al een samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam, is aangesloten bij het Universitair Netwerk Ouderenzorg van het AUMC en heeft verbinding met relevante onderzoeksgroepen binnen Universiteiten. In 2018 is een senior onderzoeker aangesteld, die onder meer  medewerkers begeleidt op het pad van onderzoek en bouwt aan de wetenschappelijke infrastructuur. Binnen Omring is de commissie onderzoek en praktijk actief welke bijdraagt aan hoogwaardige zorgverlening en behandeling binnen Omring door de praktijk te verbinden met onderzoek en wetenschappelijke inzichten.

Specifiek voor de GRZ werkt de commissie Onderzoek GRZPLUS aan praktijkgericht onderzoek met focus om topzorg in de geriatrische revalidatiezorg te realiseren (onder meer door het behalen van Topcare keurmerk, beoogd in 2020)

Neem contact op

Bel 088 - 206 89 10
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Stel uw vraag aan een van onze medewerkers via de live chat

Nu chatten

Chat momenteel offline

U kunt ook een mail sturen naar service@omring.nl

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker