Bij Omring ervaren wij dagelijks de mooie kanten van ons vak. Bij ons werk dat in het teken staat van de zorg voor en het welzijn van vaak kwetsbare mensen, is liefdevolle en persoonlijke zorg het uitgangspunt. Hier staan we voor en hier gaan we voor.

Omring is een zorgorganisatie in Noord-Holland die diensten aanbiedt op het gebied van wijkverpleging, wonen met zorg en behandeling, geriatrische revalidatie, thuisbegeleiding en dagbesteding. Verder zijn er diensten zoals het uitzendbureau en de thuiszorg(Omring)winkel. De kernregio’s van Omring zijn West-Friesland en de Kop van Noord Holland, inclusief Texel.

De missie van Omring is met zorg bij te dragen aan de kwaliteit van samen leven. Vanuit de visie dat ieder mens een individu is en zelf zijn of haar eigen leven wil inrichten. Omring handelt vanuit haar kernwaarden eigen regie, samen en positief. Deze kernwaarden zijn breed bekend in de organisatie en geven richting aan het dagelijks handelen.

Positieve gezondheid is ons kompas

Het geven van liefdevolle en persoonlijke zorg begint bij veerkracht en eigen regie en het aansluiten op de echte motivatie of belangstelling van mensen zelf. Daarom kiezen wij ook voor het concept ‘positieve gezondheid’ van Machteld Huber. In haar visie wordt Positieve gezondheid gezien als het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. De essentie van het concept is mensen in hun kracht te houden of te krijgen en eigenaar te laten zijn van hun leven. Leidende principes zijn ‘wat kan je wel’ en ‘wat heeft voor jou betekenis’. Positieve gezondheid is essentieel voor ons professioneel handelen en de kwaliteit van de zorg die wij bieden.

Kwaliteitsjaarverslagen

In de jaarverslagen bieden we u meetbare resultaten die u terug kunt vinden in de verzamelde gegevens en daarnaast merkbare resultaten die wij u graag presenteren in verhalen vanuit onze woonzorglocaties. Wij wensen u veel leesplezier.

Kwaliteitsjaarverslag 2019

Lees hier het kwaliteitsverslag

Kwaliteitsjaarverslag 2017

Lees hier het kwaliteitsverslag

Neem contact op

Bel 088 - 206 89 10
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Stel uw vraag aan een van onze medewerkers via de live chat

Nu chatten

Chat momenteel offline

U kunt ook een mail sturen naar service@omring.nl