Willen we toekomstbestendige zorg, dan moeten we de geriatrische revalidatie samen slimmer vormgeven

Marije Holstege

Hoe kunnen innovatieve interventies met inzet van digital health bijdragen aan doelmatige en toekomstbestendige geriatrische revalidatie?

Puttend uit haar praktijkervaring en met de bril van de onderzoeker zal Marije Holstege op donderdag 7 maart in haar lectorale rede dieper ingaan op dit urgente vraagstuk. Én ze draagt mogelijke oplossingen aan, gegroepeerd rond twee begrippen: ‘slim’ en ‘samen’.

“We gaan een tijd tegemoet waarin we meer zorg met minder mensen moeten zien te leveren”, zegt Marije. “Het mooie is, dat er ook veel kansen liggen om met innovatieve interventies de geriatrische revalidatie samen slimmer vorm te geven.” Zij is sinds 2022 bijzonder lector Geriatrische revalidatie. Haar lectoraat, dat onderdeel is van het domein Gezondheid, Sport en Welzijn en verbonden aan het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn, is ingesteld door de Noord-Hollandse zorgorganisatie Omring.

Meld je aan voor de lectorale rede van Marije

Marije spreekt haar lectorale rede uit op donderdag 7 maart van 13.30 tot 18.00 uur in schouwburg Het Park in Hoorn. Meld je aan ↗

Geriatrische revalidatie
“Geriatrische revalidatie is cruciaal om mensen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen”, zegt Marije. “Het richt zich op kwetsbare, vaak oudere mensen die bijvoorbeeld vanwege een val of een beroerte in het ziekenhuis belanden. Daarna volgt een wekenlange revalidatie met als doel deze mensen weer zelfstandig thuis te laten wonen. Dat is ook waar het zorglandschap op is ingericht: dat we langer thuis wonen. Maar op dit moment herstelt één op de drie niet tot het niveau van vóór de opname in het ziekenhuis.”

Graag meer aandacht
Met de dreigende personeelstekorten heeft Nederland op z’n zachtst gezegd een uitdaging om geriatrische revalidanten in groteren getale succesvol te laten herstellen. Marije zou willen dat er meer aandacht is voor geriatrische revalidatie. “Willen we toekomstbestendige zorg, dan is optimale geriatrische revalidatie een essentiële schakel in de zorgketen voor kwetsbare ouderen. Anders lukt het niet om mensen zelfstandig thuis te laten wonen en stroomt de zorg over.”

Jong onderzoeksgebied
Marije pakt de handschoen graag op. “We leven in een tijd waarin technologisch steeds meer mogelijk wordt. Bovendien is de geriatrische revalidatie een relatief jong onderzoeksgebied waarin nog veel nieuwe mogelijkheden te ontdekken vallen.”

Slimmer met digital health
“Met mijn bijzonder lectoraat richt ik me op het samen slimmer vormgeven van geriatrische revalidatie”, vertelt Marije verder. “Hierin speelt digital health een grote rol. Hoe kun je technologie het beste inzetten in de praktijk om zorg en gezondheid te verbeteren? Niet ter vervanging van maar geïntegreerd in de zorg die professionals geven. Er is nog weinig onderbouwing van wat echt werkt.”

Zorgrobotica
Marije wil vooral de beschikbare technologieën onder de loep nemen. “Maar het leuke van Hogeschool Inholland is, dat we ook de samenwerking kunnen aangaan met een lectoraat zoals Robotica, waar praktijkonderzoek wordt gedaan naar de ontwikkeling van nieuwe zorgrobots. Hier kunnen we de kennis uit de praktijk en uit ons onderzoek samenbrengen met technische ontwikkelingen.”

Meer samenwerken
Naast ‘slim’ is ‘samenwerken’ een sleutelwoord voor Marije als het gaat om het verbeteren van de geriatrische revalidatie. “Hoe kun je bijvoorbeeld voor een betere overgang zorgen van de revalidatieafdeling naar thuis? Bijvoorbeeld door de wijkzorg en het sociale netwerk al eerder te betrekken tijdens de revalidatie of door een netwerk van vrijwilligers in te schakelen. En hoe kunnen we elkaars kennis en expertise beter benutten door interprofessioneel samen te werken?”

Onderzoek, onderwijs en praktijk
Ook in haar lectoraat draait het om samenwerken. “Om te beginnen wil ik onderzoek, onderwijs en praktijk bijeenbrengen. Door mijn gecombineerde functie bij Hogeschool Inholland en Omring zijn deze bruggen al gebouwd, maar ik wil dat breder trekken, zodat resultaten van praktijkgericht onderzoek ook landelijk beter worden gebundeld en we daarmee de kennis optimaal kunnen benutten.”

Samenweringsverbanden
In breder verband werkt het lectoraat samen met hogescholen, universiteiten, practoraten, kennisnetwerken en het werkveld. Zoals bijvoorbeeld binnen het Medical Delta Living Lab Geriatric Rehabilitation@Home. “Hier delen we kennis over technologieën om zelfstandig thuis wonen en behandelingen te optimaliseren. Daarnaast doen we onderzoek naar de inzet van revalidatieapps en hoe die onderdeel te maken van het dagelijks handelen.”

Regionale leeromgeving
De samenwerking zoekt Marije ook op regionaal niveau. “Ik wil een regionale leeromgeving ontwikkelen in Noord-Holland Noord waarin je als een soort kralenketting een kennislijn legt langs de hele keten van ziekenhuis, revalidatiecentrum en de thuissituatie. Professionals zijn daarbij betrokken, onderzoekers, maar ook studenten Verpleegkunde of Social Work, die er onderzoekstrajecten doen begeleid door professionals.” Dit beeld strookt met de bestuurlijke visie van Omring. Jolanda Buwalda, voorzitter van de Raad van Bestuur, zegt daarover: “Deze beweging is 4 jaar geleden vanuit Omring gestart en sluit goed aan bij de opgave vanuit het Integraal Zorg Akkoord. Inmiddels wordt met ziekenhuizen en huisartsen, en vanuit preventie ook de verbinding gemaakt met praktijkgericht onderzoek en onderwijs, gericht op passende, slimme zorg binnen een krappe arbeidsmarkt. Alle relevante regiopartners zijn daarbij hard nodig.”

Uitdagend vakgebied
“Tegen studenten zou ik willen zeggen dat geriatrische revalidatie heel uitdagend en interessant is. De complexe problematiek van revalidanten, het interprofessionele karakter, de inzet van technologie, de belangrijke bijdrage die je levert aan maatschappelijke impact: alles komt hier terug. Kom dat vooral zelf ervaren met een stage of een onderzoeksopdracht!”

Nieuwe ideeën van studenten
“Technologische innovatie in de ouderenzorg is voor onze studenten superinteressant en ook erg belangrijk”, vindt ook Vera van Waardenburg, manager van het cluster Nursing bij Hogeschool Inholland. “Want studenten zullen revaliderende ouderen zeker tegenkomen in hun dagelijkse werk. Marije biedt onze studenten en docenten de kans om hierover te leren in de praktijk van Omring. Ik weet zeker dat onze studenten met hun frisse kennis en ervaringen ideeën kunnen brengen: nieuwe invalshoeken waar wij niet aan denken. Kans op innovatieve innovaties dus.”

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker