Behandelmogelijkheden

De specialist ouderengeneeskunde

Weet u nog niet precies welke medische zorg of behandeling u nodig heeft? Heeft u een ingewikkelde medische vraag? De specialisten ouderengeneeskunde van Omring zijn artsen die gespecialiseerd zijn in de zorg voor ouderen en mensen die chronisch ziek zijn. Zij werken op Omringlocaties, maar kunnen ook bij u thuis komen.

Wat is een specialist ouderengeneeskunde?

Een specialist ouderengeneeskunde is een arts die is gespecialiseerd in zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken met verschillende gezondheidsproblemen. Voorheen stond deze arts die is gespecialiseerd in ouderengeneeskunde bekend als verpleeghuisarts. Soms denken mensen dat een klinisch geriater hetzelfde is. Maar tussen de specialist ouderengeneeskunde en de geriater is er een verschil. De klinisch geriater is een medisch specialist die werkzaam is in of vanuit een algemeen, academisch of psychiatrisch ziekenhuis (GGZ).

Wat doet een specialist ouderengeneeskunde?

De specialist ouderengeneeskunde van Omring onderzoekt uw gezondheid, uw omgeving en uw leefsituatie en beoordeelt welke zorg u nodig heeft. Waar mogelijk verzorgt de specialist ouderengeneeskunde zelf de behandeling. Waar nodig adviseert deze arts over de zorg door anderen.

Waar kan een specialist ouderengeneeskunde u bij helpen?

Het uitgangspunt van de specialist ouderengeneeskunde is: niet de ziekte of beperking staat centraal, maar hoe kunnen de vervelende gevolgen van uw ziekte of beperking voor u en uw mantelzorger worden beperkt? De arts bekijkt uw situatie en werkt nauw samen met andere behandelaren en specialisten. In dit soort situaties kan de specialist ouderengeneeskunde u zowel op een Omringlocatie als thuis ondersteunen.

“Moet ik wel zoveel pillen slikken?”

De specialist ouderengeneeskunde neemt uw medicijngebruik onder de loep en overlegt bijvoorbeeld met uw behandelend medisch specialist of bepaalde medicijnen afgebouwd kunnen worden.

“Mijn man en ik wonen nog thuis, maar mijn man wordt zo vergeetachtig en daar maak ik me zorgen over. Heeft hij dementie?”

Samen met de wijkverpleegkundige van Omring brengt de specialist ouderengeneeskunde de situatie in kaart en kijkt of er sprake is van dementie. Bovendien wordt bekeken welke (extra) zorg nodig is om thuis te kunnen blijven wonen.

“Zo’n chemokuur is een zware belasting voor mijn moeder. Heeft dat in deze fase van haar leven nog zin?”

De specialist ouderengeneeskunde bespreekt wat de wensen van uw moeder, u en uw familie zijn in de laatste fase van haar leven.

Hoe kunt u een behandeling van een specialist ouderengeneeskunde bij Omring regelen?

U kunt om een gesprek met de specialist ouderengeneeskunde vragen als u op een Omringlocatie woont. Dit kan via het medisch secretariaat. Als u zelfstandig woont en thuiszorg van Omring krijgt, dan kunt u overleggen met uw wijkverpleegkundige of uw huisarts. Wat de kosten betreft: als u op een Omringlocatie woont, worden de kosten voor een consult bij de ouderengeneeskunde specialist automatisch vergoed. Woont u thuis dan is de medische zorg van de specialist ouderengeneeskunde gratis (er is een speciale subsidie voor in het leven geroepen).

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Chat met een medewerker