De kracht van de zorg is dat het echt mensenwerk is. Door mensen, voor mensen. Bij ons werk dat in het teken staat van de zorg voor en het welzijn van vaak kwetsbare mensen, is liefdevolle en persoonlijke zorg het uitganspunt. Hier staan we voor en hier gaan we voor.

Tegelijkertijd spreekt het voor zich dat onze cliënten goede en veilige zorg mogen verwachten. De zorginhoudelijke indicatoren staan bij Omring dan ook centraal als het gaat om goede en veilige zorg. De zorginhoudelijke indicatoren zijn de indicatoren die de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) mede gebruikt om in te schatten hoe veilig en goed de zorg in een zorgorganisatie is.

Kwaliteitsdashboard en 5 stappen-methode

Deze indicatoren zoals het toedienen van medicatie, valincidenten, decubitus en vrijheidsbeperkende maatregelen worden bij ons systematisch verzameld en geanalyseerd. Ook worden deze gegevens opgenomen in onze managementinformatie en gebruikt in de planning & control cyclus. In 2017 hebben wij een kwaliteitsdashboard ontwikkeld en ontsloten waarin veel informatie uit bronsystemen beschikbaar zijn en trends gevolgd kunnen worden. Het dashboard bevat informatie over klanttevredenheid, over zorginhoudelijke indicatoren, incidenten en over de mate waarin medewerkers bevoegd en bekwaam zijn. Ook klachten en IGZ meldingen maken hier onderdeel vanuit. Uitgangspunt is dat bronregistraties in het ECD of andere systemen ontsloten kunnen worden om te kunnen sturen en verbeteren, maar ook dienen voor externe verantwoording.

Daarnaast is binnen Omring door de kwaliteitsverpleegkundigen een kwaliteitsscan ontwikkeld om een objectief beeld te krijgen over allerlei kwalitatieve (risico)indicatoren, waaronder methodisch werken. In het voorjaar van 2017 is deze scan voor het eerst uitgevoerd. Prominent onderwerp daarin is het methodisch werken door middel van het 5 stappen-model (zie hieronder). Deze 5 stappen methodiek is binnen Omring opgesteld om medewerkers richting te geven in het methodisch werken vanuit persoonlijke zorg.

5-stappen-model-omring

Zorginstituut-uitvraag

Het Zorginstituut heeft onlangs een vragenlijst naar de organisaties die verpleeg(huis)zorg geven. Dit zijn verpleeghuizen, kleinschalige woonlocaties, woonzorglocaties en een aantal thuiszorgorganisaties die verpleeg(huis)zorg thuis geven. Vanzelfsprekend heeft ook Omring meegedaan aan deze uitvraag en de gevraagde gegevens aangeleverd bij het Zorginstituut. U kunt de gegevens die wij hebben aangeleverd vinden via de website www.zorginzicht.nl.

Neem contact op

Bel 088 - 206 89 10
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Stel uw vraag aan een van onze medewerkers via de live chat

Nu chatten

Chat momenteel offline

U kunt ook een mail sturen naar service@omring.nl